کانال بزرگ آبياری در ولسوالی فرخار اعمار شد | گزارش های بازسازی | DW | 23.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

کانال بزرگ آبياری در ولسوالی فرخار اعمار شد

یک کانال بزرگ آبياری درولسوالی فرخار اعمار شد. احداث این کانال برای بیش از نه هزار تن زمینه کار را فراهم کرد. این کانال حدود دوهزار جریب زمین زراعتی را آبیاری می کند.

default

كانال آبياری کوندال درولسوالی فرخارولایت تخارسهولت

اعماركانال آبياري کوندال درولسوالی فرخارولایت تخارسهولت های زیادی را برای مردم و به خصوص کشاورزان آن فراهم کرده است. به گفته مسوولین این کانال 260 هزاردالرآمريكايي هزينه برداشته که پرداخت آن را بانك انكشافی ايالات متحده امريكا به عهده گرفت.

به گفته انجنیرمحمد سالم اکبر، رییس تنظیم آب ولایت تخار، این کانال حدود دوهزارجریب زمین زراعتی را آبیاری می کند و با احداث آن برای بیش از نه هزارتن زمینه کارفراهم شده است. آقای اکبرمی گوید:

"این کانال بزرگ آبياری ازطريق دفترمرسی كورپس و به كمك مالي بانك انكشافي ايالات متحده امريكا ظرف 6 ماه اعمار شده که ازین پروژه حدود یکهزارودو صد خانواده بهره مي برند. با تكميل این پروژه، آب متداوم تامين شده ومردم مي توانند زمين های شان رابه شكل دوفصله كشت كنند."

رییس تنظیم آب ولایت تخارهمچنان می گوید كه درآينده نزديك كاراحداث سه كيلومترديواراستنادي را در جواردريای شهرتالقان باحمایت مالی كشورآلمان آغازخواهند کرد كه ازين طريق هزاران هكتارزمين زراعتي ازخطر سيلاب های موسمي مصون خواهندماند. اومی افزاید:

"درآينده نزديك مامي خواهيم به كمك دفترRIDF كه ازطرف كشورآلمان تمويل مي شود، به طول سه كيلومتردريای شهرتالقان رابه طرف سمت شهر تحکیم كنيم كه كارهاي مقدماتي وتخنيكي آن تكميل شده وبه مرحله ديزاين رسيده است. اميدوارهستيم كارآن بزودی شروع شود."

درهمین حال شماری ازکشاورزان وزمینداران ولایت تخارضمن آنکه ازکارهای انجام شده درزمینه اعمارو بازسازی کانال های آبیاری اظهارخشنودی می کنند، می گویند که روند بازسازی سهولت های زیادی را برای آنان بوجود آورده است.
یک تن اززارعین ولایت تخاربه صدای آلمان گفت:

"کارهای اساسی انجام شده است. ساختن سرک، کشیدن نل آب وپروژه های آبرسانی کارهای با اهمیت هستند که سهولت های زیادی را برای مردم بوجود آورده اند."

مسوولین اداره تنظيم آب ولايت تخارمی گویند که درحال حاضرکاریک تعداد ازپروژه های دیگربازسازی درعرصه زراعت وآبیاری نیز جریان دارد که با تکمیل شدن آنها در عرصه زراعت انکشافات مهمی رونما خواهد شد.

محمد صابریوسفی، تخار
ویراستار:مبلغ


آگهی