کانادا خواهان تعيين يک نماينده اي ويژه بين المللي درافغانستان شد | افغانستان | DW | 03.10.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کانادا خواهان تعيين يک نماينده اي ويژه بين المللي درافغانستان شد

ماکسيم برنر وزيرامورخارجه کانادا بارديگرخواهان تعيين يک نماينده اي فوق العاده و ويژه براي افغانستان شد. وزيرامورخارجه کانادا بارنخست اين تقاضايش را درمجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح کرد.

کانادا از آغازماموريت نيروهايش درافغانستان درسال 2002 ميلادي تا کنون 71 سربازدرافغانستان قرباني داده است.

کانادا از آغازماموريت نيروهايش درافغانستان درسال 2002 ميلادي تا کنون 71 سربازدرافغانستان قرباني داده است.

ماکسيم برنرکه درماه اگست سال جاري عهده داراين سمت شده است ؛ اخيراً دريک گفتگوبا رسانه هاي گروهي کشورش گفته است؛ افغانستان نيازبه يک نماينده اي ويژه وباتجربه بين المللي براي بيرون رفت ازبحران جاري اش دارد. برنرهمچنان گفته است ؛ که سرمشق وي دراين تقاضا توني بليرنخست وزيرپيشين بريتانيا مي باشد که بحيث نماينده اي ويژه براي حل بحران خاورميانه تعيين شده است.

بنابرگزارش رسانه هاي کانادايي وزيرامورخارجه اين کشوربرنراين موضوع را با حامد کرزي رييس جمهورافغانستان وبان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد وبا مقامات ديگرکشورهاي به شمول ايالات متحده امريکا وفرانسه نيزدرميان گذاشته است.

اين درحاليست که سازمان ملل متحد درحال حاضردرافغانستان يک نماينده اي آلماني تبار را ازبيش ازيک سال به اينسودراين کشور مامورنموده است.

تام کونيکس نماينده اي ويژه اي سرمنشي ملل متحد درافغانستان اکثراً برخورد انتقادي با قضاياي افغانستان داشته است. تام کونيکس فعاليتهاي جامعه جهاني درافغانستان را کافي ندانسته خواهان افزايش کمکها وافزايش نيروهاي بين المللي کمک به حفظ صلح تحت فرماندهي ناتوشده است.

درحال حاضرکانادا درافغانستان 2500سرباز درمناطق جنوب افغانستان دارد؛ جايي که خطرناکترين منطقه دراين کشورخوانده مي شود.

کانادا از آغازماموريت نيروهايش درافغانستان درسال 2002 ميلادي تا کنون 71 سربازدرافغانستان قرباني داده است.

وزيرخارجه کانادا همچنان تاکيد نموده ياد آورشد که هيچ کشوربه تنهايي نمي تواند اين ماموريت را پيش ببرد.

کانادا با پيروي ازنيروهاي بريتانيايي وامريکايي ازطرفداران مبارزه با ترويزم درافغانستان مي باشد. با اين سهم کانادا درمبارزه باتروريزم وتامين امنيت درافغانستان، وزيرخارجه اين کشوربحران جاري افغانستان را جدي خوانده است.