کارهای زیاد و حکومت ناتکمیل حامد کرزی | افغانستان | DW | 02.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کارهای زیاد و حکومت ناتکمیل حامد کرزی

با آنکه حدود چهارماه از دور دوم حکومت آقای کرزی میگذرد،هنوز اعضای کابینهی وی تکمیل نیستند.برخیها این گمانهزنی را مطرح میکنند که به توافق رسیدن با حزب اسلامی،سپردن پستهای کلان حکومتی را به این حزب،در پی خواهد داشت.

حامدکرزی با معاونانش

حامدکرزی با معاونانش

با آنکه حدود چهار ماه از دور دوم حکومت آقای کرزی میگذرد، هنوز اعضای کابینهی وی تکمیل نیستند.

در دو مرحله رای اعتماد نمایندگان مجلس به اعضای پیشنهادی کابینه، فقط چهارده وزیر توانستند رای اعتماد بگیرند و یازده وزارتخانهی دیگر، هنوز توسط سرپرستها اداره میگردند.

مجلس نمایندگان چندین بار در جلسهی عمومی خود از حکومت خواسته است که وزیران باقی ماندهی کابینه را برای رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

برخی نمایندگان پارلمان معرفی نکردن وزیران باقی ماندهی حکومت را، ناتوانی رییس جمهور کرزی در مدیریت کشور میخوانند.

Afghanistan Parlament

سردار محمد رحمان اوغلی، از نمایندگان منتقد حکومت، میگوید: "گمان من بر این است که آقای کرزی هیچگونه میثاق و تعهدی برای حکومتداری خوب در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی ندارد. چون هرگاه خواسته باشد کسی که مدیریت افغانستان را در دست دارد، خواسته باشد که این مدیریت به شکل درست در جامعه افغانستان تطبیق شود، باید به مکلفیتهای خویش که در قانون اساسی تصریح شده، بپردازد".

حکومت افغانستان میگوید که تلاشها برای معرفی وزیران باقی مانده جریان دارد، اما این که چه زمانی وزیران جدید معرفی خواهند شد، هنوز معلوم نیست.

وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور روز سهشبنهی هفتهی جاری گفت مصروفیت رییس جمهور در دو هفتهی گذشته، باعث شده است که معرفی وزیران باقی مانده، به تعویق بیافتد: "در دو هفتهی گذشته، حکومت افغانستان فوقالعاده مصروف مسایل منطقه و مسایل دیگری که واقع شد، فوقالعاده مصروف بود. اما این فهم در حکومت وجود دارد که هرچه زودتر باید وزیران کابینه معرفی شوند. روی این، کار جریان دارد".

وحید عمرسخنگوی حامدکرزی

وحید عمرسخنگوی حامدکرزی

قبلا یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان گفته بود حامد کرزی نگران است که وزیرانی را که معرفی میکند، در مرحلهی سوم رای اعتماد، بازهم از سوی مجلس، رد گردند.

رزاق مامون، تحلیلگر مسایل سیاسی کشور معتقد است که مشکلات داخلی از یک طرف و مشکلات با جامعه جهانی از سوی دیگر، باعث شده است که آقای کرزی نتواند اعضای کابینهی خود را آنطور که میخواست، تکمیل کند: "به نظر من، یک رشته مشکلات داخلی است که آقای کرزی در سطح داخل با آن مواجه است. و دلیل دومیاش، یک کشمکشی است بین آقای کرزی و جامعه جهانی. این مساله باعث شده که آقای کرزی آن طوری که دلاش میخواست، بعد از انتخابات نتواند حکومت خود را سر و سامان بدهد".

حکومت میگوید که در مورد "چگونگی معرفی وزیران"، با پارلمان رابطهای وجود دارد.

وحید عمر افزود: "پارلمان از وضعیت حکومت در این رابطه بیخبر نیست. رابطهای به این ارتباط وجود دارد. ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر اما با این فهم که اشخاص با فهم، اشخاص شایسته و اشخاص کارا که بتوانند از پارلمان رای اعتماد هم بگیرند و بتوانند در آینده به مردم افغانستان هم خدمت کرده بتوانند، معرفی شوند؛ و این یک اولویتی است که بسیار زود، این کار خواهد شد".

رزاق مامون، تحلیگر مسایل افغانستان

رزاق مامون، تحلیگر مسایل افغانستان

در دو مرحله رای اعتماد، وزیران کلیدی حکومت رای گرفتند. همچنان بیشتر نامزدوزیرانی که از سوی موتلفین انتخاباتی حامد کرزی معرفی شده بودند، رد گردیدند. این مساله، واکنش موتلفین انتخاباتی حامد کرزی را برانگیخت و برخی تصور میکردند که حامد کرزی توانست برای وزیران کلیدی خود، رای اعتماد بیاورد.

به باور تحلیلگران، تکمیل نبودن کابینه باعث ضعف حکومت شده است.

این درحالی است که حامد کرزی سرگرم تلاشهای مصالحه با مخالفان مسلح است و همین اکنون، هیات اعزامی گلبدین حکمتیار برای مذاکره با مقامهای حکومتی در کابل بهسر میبرد.

برخیها این گمانهزنی را مطرح میکنند که به توافق رسیدن با حزب اسلامی، سپردن پستهای کلان حکومتی را به این حزب، در پی خواهد داشت.

اما آیا میان خالی ماندن پستهای یازده وزارت با تلاشهای مذاکره با حزب اسلامی ارتباطی وجود دارد؟

رحمان اوغلی معتقد نیست که میان این دو موضوع، ارتباطی وجود داشته باشد. زیرا به باور وی، مذاکرات میان حامد کرزی و حزب اسلامی، به این زودیها نتیجه نخواهد داد.

رزاق مامون نیز معتقد است که مذاکرات حکومت و حزب اسلامی، تاهنوز حتا به نتایج اولیه نرسیده است.

مامون میگوید: "اینجا نظر جامعه جهانی شرط است و حزب اسلامی در موقعیتی نیست؛ یعنی از لحاظ نفوذ خود و از لحاظ وزنهی اجتماعی و نظامی خود در حدی نیست تا پنج- شش وزارتی که باقی مانده، به حزب اسلامی سپرده شود".

این درحالی است که حامد کرزی در این دور ریاست جمهوری اش، کارهای زیادی را باید به انجام برساند. مبارزه با فساد، مصالحه با طالبان، تامین امنیت و راه اندازی برنامه های بازسازی بعد از عملیات هایی که در مناطق صورت می گیرد، همه از تعهدهای حکومت حامد کرزی می باشند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی