کارشناسان: یورو را فاجعه تهدید می کند | آلمان و جهان | DW | 26.07.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کارشناسان: یورو را فاجعه تهدید می کند

در اروپا اعتراض ها علیه سیاست های صرفه جویی شدت یافته اند. یونان با خطر ورشکستگی روبرو است و اسپانیا تهدید بدان می شود. اقتصاد دان های ارشد حالا خواهان اقدام های اساسی و فوری هستند و می گویند که فاجعه نزدیک است.

نخست این اقتصاد دان های ارشد آلمانی بودند که با اعتراض مشترک شان علیه فیصله کشورهای حوزه یورو، سروصدای شدیدی به پا کردند. اکنون بازهم کارشناسان بلندپایه اقتصادی اعلامیه ای نشر کرده اند که لحنی تند دارد و اروپا را در لبه پرتگاه می بیند. در ارزیابی 17 دانشمند اقتصاد ملی اروپا آمده است که «اروپا در حالت خواب به سوی فاجعه ای می رود که ابعاد آن قابل پیش بینی نیست».

این دانشمندان از حکومت ها مصرانه تقاضا می نمایند تا برای برطرف کردن این خطرها بیشتر کوشش کنند. ایشان از دراز مدت با ایجاد اتحادیه ها برای انتقالات پولی و پرداخت قرضه ها، مخالفت می کنند. کارشناسان، زیرعنوان «خروج از بن بست - راهی به سوی بیرون رفت از بحران»، خواهان برطرف ساختن اشتباه های ساختاری واحد پولی یورو شده اند

اعتراض های مردمی در اروپا علیه سیاست های صرفه جویی شدت یافته اند. (عکس: آرشیف)

اعتراض های مردمی در اروپا علیه سیاست های صرفه جویی شدت یافته اند. (عکس: آرشیف)

دانشمندان اقتصادی در تحقیقاتی که موسسه امریکایی «تفکر جدید اقتصادی» نشر کرده به این نتیجه رسیده اند که کشورهای حوزه پولی یورو باید به طور مشترک برای غلبه بر بحران قرضه همکاری کنند. کارشناسان اقتصادی مسوول این تحقیقات می گویند هنگامی می توان از این بحران نجات یافت که سیاستمداران اهمیت تغییرات ساختاری در حوزه پولی یورو را دریابند.

به گفته آن ها در درازمدت نمی توان ضرورت اتحاد بانک ها را نادیده گرفت و تنها به این ترتیب می توان دارایی دولتی و تامین قرضه های بانکی را از هم جدا کرد. دراین کار تحقیقاتی همچنین آمده است که خروج کشورها از حوزه پولی یورو که قادر به رعایت مفاد بسته مالی نیستند، باید تنظیم شود.

گیورگ شترایتر، معاون سخنگوی حکومت آلمان دربرلین گفت: «حکومت آلمان با این نظریه کارشناسان که اروپا در آستانه یک فاجعه قرار دارد، به هیچ صورت توافق نظر ندارد». او گفت بسیاری از توصیه ها دراین ارزیابی با درخواست های حکومت آلمان یکی است. شترایتر گفت که اقدام های عمده برای غلبه کردن بر بحران قرضه با تصویب بسته مالی و پیمان ثبات یورو پیش از این راه اندازی شده اند.

دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار: مهرنوش انتظاری

DW.COM

آگهی