کارشناسان طرح افزايش نيروهاي امنيتي افغانستان را عملي نمي دانند | افغانستان | DW | 23.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کارشناسان طرح افزايش نيروهاي امنيتي افغانستان را عملي نمي دانند

طرح حکومت افغانستان براي افزايش نيروهاي نظامي وپليس اش با شک وترديد دپلوماتها وکارشناسان نظامي که فکرمي کنند ارقام مطرح شده بسياربلند پروازانه است، روبه رو شده است.

جنرال رحیم وردک وزیردفاع افغانستان گفته است قرار است شمار نیروهای امنیتی افغانستان به 400000 نفررسانده شود

جنرال رحیم وردک وزیردفاع افغانستان گفته است قرار است شمار نیروهای امنیتی افغانستان به 400000 نفررسانده شود

آنها مي گويند با وجود ادعاي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان که تاپنج سال آينده خود آن کشور مسووليت امنيتي را بردوش مي گيرد، افغانستان فاقد ظرفيت لازم براي سربازگيري و آموزش دادن به اين تعداد نيروهاي نظامي وپليس مي باشد.

درمحفلي که به روزشنبه به مناسبت انتقال امور آموزش دادن سربازان افغانستان ازامريکاييان به ناتو درکابل تشکيل شده بود، جنرال عبدالرحيم وردک وزيردفاع افغانستان گفته است که شمار نيروهاي امنيتي آن کشور به 400000 نفرخواهد رسيد.

ظاهرعظيمي سخنگوي وزارت دفاع ملي افغانستان گفته است که " برنامه ما چنان است که شمار مجموعي سربازان ما به 240000 نفربرسد" يعني دوچند شمار موجود گردد. او ابراز آرزومندي کرده است که با پايان سال آينده شمار سربازان افغانستان به 150000 نفربرسد وبقيه آن در"سال بعدي " اش تکميل گردد.

شمار افراد پليس افغانستان به 160000 نفررسانده خواهد شد. درحال حاضر تعداد پليس افغانستان 97000 نفرمي باشد. اين موضوع را زمري بشري سخنگوي وزارت داخله افغانستان ابراز داشته است. اوگفته است که ميعاد قابل پيش بيني براي تکميل چنين تعداد پليس " زيربحث " قرار دارد.

زمری بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان پیش بینی کرده است که شمار پلیسها به 160000 نفررسانده شود

زمری بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان پیش بینی کرده است که شمار پلیسها به 160000 نفررسانده شود

کارشناسان مي گويند که جلب اين تعداد دشوارخواهد بود، زيرا افغانستان دخيره نيروهاي انساني باسواد کافي ندارد. همچنان فقدان افراد باسابقه اي که بتوانند اين تعداد را آموزش بدهند، نبودن پول ، سلاح ومهمات خود ازمشکلات دراين راه مي باشند.

يک اتشه نظامي خارجي دراين ارتباط درکابل بدون آنکه خواسته باشد نامش برده شود گفته است:" لازم است ( براي اين منظور) آنها تا 100000 انسان نيمه درس خوانده بيابند که بصورت داوطلبانه بخواهند به ارتش افغانستان بپيوندند. اين کارمشکلي خواهدي بود".

اولين دسته 120 نفري افسران جديد افغانستان پس ازچهارسال آموزش ديدن ، دراوايل امسال از " اکادمي ملي نظامي " افغانستان فارغ التحصيل شدند.

ناتو گفته است که 800 دسته نظامي يا سه قطعه اي که قبلاً ازيک برنامه آموزشي مستعجل فارغ شده اند، ارتش افغانستان را " يک گام نزديک تر براي رسيدن به اين هدف " مي سازد.

کارشناسان نبودن مربیان سابقه دار، پول ، سلاح ومهمات را مانع این طرح بلند پروازانه افغانستان می دانند

کارشناسان نبودن مربیان سابقه دار، پول ، سلاح ومهمات را مانع این طرح بلند پروازانه افغانستان می دانند

آيساف يا نيروهاي کمک به حفظ امنيت درافغانستان گفته است که بعد ازپنج هفته آموزش ديدن ، اين نيروهاي درمناطق مختلف کشور به کارگماشته مي شوند.

افزايش نيروهاي پليس افغانستان با مشکلات مشابهي توام است. اين مطلب را يک دپلومات خارجي درحالي که نخواسته است از او نام برده شود گفته است. اوگفته است درحاليکه وزارت داخله افغانستان هنوز بايد روي اينکه برمبناي کدام واقعياتي طرح خود راتدوين کند، کارمي کند. اظهارات وردک " پيش ازوقت " است. اين دپلومات گفته است " راهي وجود ندارد که اين تعداد افراد را جلب کرد". دپلومات نامبرده علاوه کرده است که " ( ذکر) اين تعداد سياسي است. زيرا افغانها ازجانب ايالات متحده امريکا زيرفشاراند که تعداد نيروهاي امنيتي شان را افزايش دهند، اما افغانها نيز فشاروارد مي کنند ازاين اقدام حمايت شود".

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: عيدالمجيد ملک

آگهی