کارخانه توليد روغن مزارشريف دوباره فعال شد | افغانستان | DW | 27.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کارخانه توليد روغن مزارشريف دوباره فعال شد

کارخانه جين و پرس ولايت بلخ که از مدت دوسال تعطيل گرديده بود، امروز دوباره به فعاليت خودآغازکرد.

بنابر گفته ي رييس اين کارخانه بيشتر از40 سال ازفعاليت اين ماشين ها مي گذرد.

بنابر گفته ي رييس اين کارخانه بيشتر از40 سال ازفعاليت اين ماشين ها مي گذرد.

سه سال قبل طي قراردي با يک شرکت خصوصي فرانسوي به نام "جيو گاتن" کارخانه جين و پرس ولايت بلخ وکارخانه سپين زر ولايت قندوز، فعاليت مشترک خود را آغازنموده بود. براساس گفته ي حشمت اله رحيمي رييس عمومي کارخانه جين و پرس مزار وسپين زرقندوز، جانب شرکت فرانسوي 60 درصد سرمايه گذاري نموده است وبنا بر همين دليل مديريت اين کارخانه ها به جانب شرکت فرانسوي قرارداشت. اما شرکت فرانسوي بنا بر عوامل مختلف مانند عدم آشنايي با مردم ومحيط دراين مديريت موفق نبود. فعلاً اين مديريت به جانب افغاني سپرده شده است.

Baumwolleabstellraum in Balkh, Afghanistan

آقاي رحيمي درمراسم آغاز فعاليت کارخانه جين و پرس مزارشريف به رسانه ها گفت :"نظربه تجربه اي که ازگذشته ها گرفته ايم، تصميم داريم کساني که از ما تخم بذري مي خواهند ،آن را براي شان به قيمت روز از بازارخريداري کنيم که دهقانان مفاد کنند وهم ما برنامه ي که داريم آنرا تطبيق نماييم ."

درسال هاي گذشته قيمت پخته را رياست جين و پرس تعيين مي کرد که نارضا يتي دهقانان را به همراه داشت.

آقاي رحيمي گفت:امسال پخته را از نزد، دهقانان مطابق نرخ روز خريداري مي نمايند وهم سهولت هايي را براي دهقانان فراهم مي نمايند، پخته دهقان را به قيمت مناسب خريداري مي کنند وازمواد توليد شده به نرخ مناسب براي شان توزيع مي نمايند. "

علي احمد يک تن از کارگران اين کارخانه است که براساس گفته خودش، 37سال مي شود دراين جا کارمي کند، اوگفت:" معاش کارگران کم است علاوه برآن فعلاً کاري را که در گذشته حمالان

انجام مي دادند ، کارگران انجام مي دهند".

فعلاً درجين و پرس مزارشريف 3 پايه ماشين در بخش جداساختن پخته از دانه آن وجود دارد که بنابر گفته ي رييس اين کارخانه بيشتر از40 سال ازفعاليت اين ماشين ها مي گذرد. آقاي رحيمي گفت اين ماشين ها را به تدريج تبديل ونوخواهند ساخت، طوري که درکارشان سکتگي رونما نگردد.

مطالب مرتبط