کاراعمارساختمان ریاست محاکم ولایت تخار پایان می یابد | گزارش های بازسازی | DW | 14.11.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

کاراعمارساختمان ریاست محاکم ولایت تخار پایان می یابد

کاراعمارساختمان ریاست محاکم ولایت تخار تقریباً رو به پایان است. ساختمان قدیمی این ریاست با شصت سال قدامت، نمی توانست نیاز های روز را رفع کند.

default

کاراعمارساختمان ریاست محاکم ولایت تخارکه ازسوی کشورآلمان حمایت مالی می شود، تا هشتاد درصد تکمیل شده است. این ساختمان که در دو طبقه به شکل پخته و اساسی اعمارمی گردد، 500 هزار یورو هزینه برمی دارد.

به قول عبدالجبارتقوامی، والی تخار با تکمیل شدن کار این پروژه سهولت های زیادی برای قضات این ولایت فراهم خواهد شد. او در باره این پروژه گفت:

"من دراندیشه آن بودم که چه وقتی خواهیم توانست تا این خاکدان را به یک محل زیبا تبدیل کنیم. همین که "جی آی زید" یا دفترهمکاری های بین المللی آلمان تصمیم خود را برای راه اندازی یک تعداد ازپروژه های ساختمانی با من در میان گذاشت، من درقدم اول همین پروژه را انتخاب کردم. زیرا محاکم از اداره های اول در ولایت ماست وبه این ساختمان جدید نیازفراوان داشت."

انجنیرسیف الله، یک تن ازانجینیران دفتر"جی آی زید" می گوید: "قبلاً قضات وکارکنان محاکم ولایت تخار به خاطر فرسوده بودن ساختمان، بامشکلات زیادی روبرو بودند که ساختمان جدید جهت حل مشکلات ایشان اعمارمی گردد. این ساختمان دوطبقه ای با استندردهای بین المللی ساخته می شود که شامل 32 اتاق وسایرملحقات ضروری می باشد. پول این پروژه ازسوی مردم آلمان پرداخته می شود وجی آی زید ازکارآن نظارت می کند."

اعمارساختمان جدید برای محاکم تخار، موجب خشنودی قضات وکارکنان این اداره شده است. به قول احمدجان امینی، یک تن ازقضات دیوان مدنی محاکم ولایت تخار، اعمارساختمان جدید به آنان توانایی خواهد بخشید تا وظایف خویش را بخوبی انجام بدهند. او می افزاید :

"ساختمان محکمه استیناف تخار که تقریبا شصت سال عمردارد، گنجایش تمام کارکنان این اداره را ندارد. با اعمارساختمان جدید کارما ساده ترمی شود. زیرامحاکم تخاربه علاوه انجام کارهای فزیکی، برنامه های وسیعی دیگری را نیزروی دست دارد که با ساخته شدن این ساختمان زمینه های عملی تطبیق برنامه های مذکورفراهم می شود."

کشورآلمان پیش ازین نیز ده ها پروژه بازسازی را درولایت تخارراه اندازی و مورد حمایت قرار داده است که ساخت وسازده ها باب مکتب، راه های مواصلاتی وشبکه آب آشامیدنی عمده ترین این پروژه ها را تشکیل می دهند.

محمد صابریوسفی، تخار
ویراستار:مبلغ


DW.COM

آگهی