کابینه ناکامل حکومت افغانستان پس از یک سال | افغانستان | DW | 20.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کابینه ناکامل حکومت افغانستان پس از یک سال

يک سال از انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوري افغانستان که در نتيجه حامد کرزي دوباره به عنوان رييس جمهور برگزيده شد، مي گذرد.

حامد کرزی با معاونانش

حامد کرزی با معاونانش

از آن زمان تاکنون نه تنها اعتماد مردم افغانستان نسبت به حکومت کرزي کاهش يافته، بلکه اعتماد کشورهاي غربي در قبال سياست هاي افغانستان نيز کمرنگ شده است.

به عقيده شمار زيادي از افغان ها، غربي ها و جامعه جهاني بدون قيد و شرط از کرزي و "جنگسالاران" حمايت مي کنند. افغان ها ترس دارند که مبادا ديگر افغانستان ميدان بازي براي علاقمندي ها و استراتيژي هاي بيگانگان باشد.

مردم نه تنها از بابت ناامني ها نگران اند بلکه نحوه عملکرد حکومت حامد کرزي و افزايش فساد باعث شده است تا ديگر مردم به آينده ديد مثبت و به دموکراسي باور نداشته باشند.

درحالي که حامد کرزي رييس جمهور افغانستان در مبارزات انتخاباتي اش مانند دور پيش وعده هاي زيادي داده بود، ولي تاهنوز يک سال پس از انتخاب هم نتوانسته است به صورت کامل کابينه اش را که مورد قبول همه باشد، تشکيل بدهد. تاکنون شماري از وزارتخانه ها توسط سرپرست و بدون وزير اداره مي شوند.

باشندگان کابل با علاقمندي گوشه اي از شهر کابل را که در آنجا خانه هاي عصري ساخته شده نشان مي دهند که آن را "شيرچور" نام نهاده اند. منازلي با رنگ هاي متنوع که روي زمين هاي دولتي يکي پهلوي ديگر اعمار شده اند. اين خانه ها توسط نيروهاي شبه نظامي حفاظت مي شوند و بوجي هايي مملو از ريگ براي حفاظت از حملات احتمالي، اطراف آن ها را احاطه کرده است. در اين خانه ها تازه به دوران آمده ها يا اشخاص که تازه پولدار شده اند و در نزد غربي ها به "جنگسالاران" شهرت دارند، زندگي مي کنند.

باشندگان کابل پايتخت افغانستان، به اين عقيده اند که بخش اعظم 36 ميليارد دالر امريکايي کمک هايي را که براي بازسازي افغانستان اختصاص داده شده، اين اشخاص به جيب هاي خود انداخته اند.

سايه تقلب انتخابات گذشته بر انتخابات پارلماني

اکنون يک سال بعد از اين انتخابات که با تقلب گسترده همراه بود، آمادگي براي انتخابات پارلماني گرفته مي شود، که قرار است به تاريخ 18 سپتامبر برگزار شود.

شمار زيادي از شهروندان افغانستان تأثير جنگسالاران با قدرت را که کرزي به نحوي از انحا با آن ها در ساحات مختلف همکاري دارد، شناسايي کرده اند.

مشکل امنيتي يکي از بزرگترين مشکلاتي است که بر سر راه انتخابات پارلماني افغانستان قرار دارد. به قول ناظران يک انتخابات عادلانه و آزاد در تمام مناطق افغانستان ممکن نخواهد بود. اما وحيد عمر، سخنگوي حامد کرزي گفته است که "اين همه تبليغات سوء است که دشمنان افغانستان به راه انداخته است".

اين درحالي است که از دير زماني به اين سو نه تنها مخالفان سياسي تيم کرزي از بابت ناامني ها نگراني نشان مي دهند بلکه جامعه جهاني نيز ناامني را معضله جدي بر سر راه انتخابات پارلماني تلقي مي کند.

بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نيز نگراني خود را در قبال ناامني بيان کرده است.

جانداد سپين غر، رييس اين بنياد از حکومت انتقاد کرده است که براي تأمين امنيت کار هاي جدي انجام نمي دهد. سپين غر به اين نظر است که جنگسالاراني که هنوز هم هزاران جنگجوي مسلح را با خود دارند، در انتخابات پارلماني در افغانستان تأثير زياد دارند.

چيم سي / ياسر

ويراستار: فرهمند

آگهی