1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
Afghanistan Alltag in Kabul
عکس از آرشیف: نیروهای طالبان در شهر کابلعکس: Ali Khara/REUTERS

کابینه طالبان در مورد کارمندان برکنار شده چه تصمیمی می گیرد؟

ابراهیم مهدوی
۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه

کابینه حکومت طالبان دستوری را صادر کرده که براساس آن شهرت کارمندان برکنار شده وزارت خانه ها و ادارات جمع آوری می شوند. قرار است در جلسات بعدی، کابینه طالبان در مورد سرنوشت این افراد تصمیم گیری کند.

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA/a-62697050

پس از آنکه طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، چندین وزارت و کمیسیون مستقل را لغو کردند که درپی آن هزاران کارمند با تجربه و تحصیل کرده بی سرنوشت شدند.

اتحادیه کارگران افغانستان می گوید که براساس ارقام سازمان بین مللی کار، تا پایان سال ۲۰۲۲، ۹۰۰ هزار تن شغل خود را از دست داده اند و ظرف چهار ماه اول، بیشتر از یک میلیون جوان واجد شرایط کار، کشور را ترک گفته اند.

در اعلامیه ای که از سوی کابینه حکومت طالبان به نشر رسیده است به اداره امور این حکومت دستور داده شده تا شهرت کارمندان برکنار شده شماری از وزارت ها را جمع آوری و غرض تصمیم گیری به جلسات بعدی ارایه کند.

طالبان وزارت امور زنان، وزارت امور پارلمانی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات و چندین اداره دیگر را لغو کرده اند. همچنان کارمندان زن در بیشتر اداره های دولتی کارهایشان را از دست داده اند.

مرتبط: طالبان چرا به جای کارمندان زن، اعضای خانواده آنان را مقرر می‌کنند؟

معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان ضمن استقبال از تصمیم تازه حکومت طالبان، می گوید افغانستان عضوسازمان های بین المللی کار است و نباید با تغییر زمام داران، همه قوانین به خصوص قانون کار نادیده گرفته شود.

 اوگفت: «کارگران حکومت نیستند، حکومت ها میروند و می آیند. کارگران از نگاه حقوق بین المللی کار و کنوانسیون های بین المللی کار که افغانستان عضو اساسی آن است، باید مصئونیت شغلی داشته باشند، کرامت انسانی داشته باشند و کارمند مورد تبعیض قرار نگیرد. نباید در امورات شخصی کارمند محدودیت وضع شود؛ مانند نحو پوشش و رفتارهای شخصی.»

قادری افزود، خروج دسته جمعی کارمندان از شماری ادارات، لغو برخی وزارت خانه ها و بسته شدن تعدادی از شرکت ها و نهادها، فقر را در میان مردم تشدید بخشیده است.

او علاوه کرد: «این همه عوامل سبب شد که اکنون ما شاهد افزایش کار شاقه اطفال هستیم. در بعضی از بازارهای ارزگان فروش اطفال صورت می گیرد. شاهد هستیم که شماری از افراد به دلیل فقر، اعضای بدن خود را بفروش می رسانند.»

از سوی هم شماری از کارمندان ادارات حکومت پیشین که از کار برکنار شده اند از این تصمیم حکومت طالبان خوش بین به نظر میرسند. اما می گویند به دلیل عدم مشروعیت حکومت و نبود بودجه، این کار عملی به نظر نمی رسد.

مرتبط: طالبان به چه هدفی معلومات شخصی کارمندان ادارات را جمع‌آوری می‌کنند؟

فخرالدین یک از کارمندان برکنار شده می گوید: «انتظار ما این است که به جوانان زمینه های کاری آماده شود. این تصمیم نیک است. ما پس از اینکه از کار اخراج شدیم در وضعیت بد به سرمی بریم. حتی قادر به تامین نیازمندی های اولیه نیستیم. اما به دلیل عدم مشروعیت حکومت و نبود بودجه این تصمیم طالبان عملی نخواهد بود.»

این درحالی است که به باور آگاهان طالبان بیشتر در اداره ها دولتی و حتی در بخش های مسلکی و تخصصی، ملاها و سایر افراد دارای تحصیلات دینی را استخدام کرده اند. به گفته آنان پیشبرد یک اداره با کسانیکه نه تخصص و نه هم تجربه کاری دارند، روند دولت داری و اداری را با چالش مواجه می کند.

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

USA, Palm Beach | Mar a Lago

پولیس فدرال ایالات متحده منزل دونالد ترامپ را بازرسی کرد

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی