کابینه آلمان قانون مهاجرت نیروی کاری را تصویب کرد | میدیا سنتر | DW | 19.12.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میدیا سنتر

کابینه آلمان قانون مهاجرت نیروی کاری را تصویب کرد

کابینه آلمان مسوده قانونی را روز چهارشنبه به تصویب رساند که براساس آن در آینده هر کسی که در آلمان قرارداد کاری داشته باشد، اجازه ورود به این کشور را دریافت می کند. برای جوانانی که از اتحادیه اروپا نیستند و در آلمان آموزش می بینند، این قانون زمینه ماندن در آلمان را فراهم می کند.

ویدیو را ببینید 02:39

امروز گام مهمی در بخش قانون مهاجرت کارگران مسلکی به آلمان بر داشته شد. کابینه آلمان مسوده قانونی را روز چهارشنبه به تصویب رساند که براساس آن در آینده هر کسی که در آلمان قرارداد کاری داشته باشد، اجازه ورود به این کشور را دریافت می کند. برای جوانانی که از اتحادیه اروپا نیستند و در آلمان آموزش می بینند، این قانون زمینه ماندن در آلمان را فراهم می کند و همچنین برای پناهجویان رد شده شانس اقامت طولانی از طریق یافتن یک شغل به وجود می آید. هوبرتوس هایل، وزیر امور کار آلمان فدرال می گوید که "در هسته این قانون این امر مطرح است که ما افراد اشتباهی را اخراج  نکنیم." وزیر داخله آلمان توضیح داده است که این قانون که باید توسط بوندستاگ یا پارلمان فدرال آلمان نیز تایید شوند، می تواند به کاهش مهاجرت های غیرقانونی کمک کند. 

از طریق به اصطلاح اصل "تحمل اشتغال" در این قانون، قرار است برای پناهجویان خوب ادغام شده که پناهندگی شان رد شده است، چشم انداز بهتری برای آینده ارائه گردد و امکان دریافت اجازه اقامت مطمئن تر به دست بیاورند. یکی از پیش شرط ها این است که فرد  حداقل ۱۸ ماه کار کرده باشد.