ژورناليسم حساس در برابر منازعه ها چيست؟ | آلمان و جهان | DW | 03.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ژورناليسم حساس در برابر منازعه ها چيست؟

از چندي به اين سو، مفاهيم "ژورناليسم صلح" يا "ژورناليسم حساس در برابر منازعه ها" در رسانه هاي بين المللي، همواره موضوع بحث ها قرار مي گيرند. اما دقيقاً منظور از کاربرد اين مفاهيم چيست؟

همایش رسانه ها، سال 2009 در دویچه ویله

همایش رسانه ها، سال 2009 در دویچه ویله

هنس يورگ اينتس، ژورناليست و گرداننده پيشين "موضوعات روز" در تلويزيون سويس، از يكسال بدين طرف به عنوان نيروي صلح "سازمان ايرين" - يکي سازمان هاي خدمامتي در امور صلح - در كشور افريقايي كانگو مشغول فعاليت است. او ژورناليست هاي مستقل راديو منديلو را كه از طرف چندين سازمان غير دولتي تمويل مي گردد، آموزش مي دهد. او سعي مي نمايد تا اين ژورناليست ها بعد از دوره آموزش، فکر ژورناليسم حساس به بحران را در عمل پياده کنند. واضح است كه در قدم اول هدف رعايت معيار هاي فني چون پژوهش هاي اساسي، تحليل هاي منابع مختلف و دقت و امانت داري، از طرف آن ها در امور روزنامه نگاري است. اينتس در اين مورد مي گويد:

"پس در زمينه ژورناليسم صلح اين امر تعيين کننده مطرح مي شود که خبرنگاري تامل کند که من با آنچه که انجام مي دهم، چه تاثيري مي توانم داشته باشم، در منازعه اي، حيني که جنگ جريان دارد: آيا من به منازعه بيشتر دامن مي زنم و يا اين كه شايد جهت پيدا کردن راه حلي كمك مي نمايم. شايد در اين راستا كمك کنم تا براي طرف درگيري ديگري در زمينه ايجاد تفاهم کمک مي کنم.اين يك ايده است. پس ژرناليسم صلح قبل از همه چيز ژورناليسم مسوول است."

اين اساساً امري خوبي است، اما براي تعداد زيادي از ژورناليست هاي اينجا چنين رويكردي آسان نيست. دست کم مارتين سينت چنين تجربه اي را دارد. او هماهنگ كنندۀ "شبكه ژورناليسم در امور صلح و منازعات" است و از سالهاي زيادي بدين سو در اين موضع تخصص يافته است. او به اين نظر است، هدف اين نيست كه به حيث ژورناليست در شرايط بحراني طرفداري يك جانب درگير را گرفت، بلكه گزارش ها بايد در جهت راه يابي حل منازاعات قرار دشاته باشند. سينت اظهار مي دارد:

"اين بدين معني است كه چگونه يك موضوع را مطرح نمايم. مثلاَ راه حل هاي بيرون رفت از بحران را در گزارش خود چگونه منعکس نمايم؟"

سينت به اين نظر است، براي اينكه اساس و پايه براي يك ژورناليسم، با برخورد كردن بر اساس معيار هاي مسولانه، ژورناليسمي كه در تنش زدايي و برقراري صلح نقش پر اهميتي را بازي نمايد، فراهم گردد، بايد هر چه بيشتر در راستاي ارتقا و انكشاف آن سرمايه گزاري کرد.

هوگين/ کريميويراستار: ملک

آگهی