ژورناليستها درمناطق جنگي مورد حفاظت قرار ندارند | مجله حقوق بشر | DW | 05.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

ژورناليستها درمناطق جنگي مورد حفاظت قرار ندارند

شوراي حقوق بشر به روزجمعه گفته است : حملات عليه ژورناليستها درمناطق جنگي نادراً مورد بازجويي وتحقيق قرار مي گيرند ودربسياري موارد با معافيت ازمجازات عاملان آن برگزارمي شوند.

فقط ژورنالیستها اند که ازمناطق جنگی اخبار وگزارشهای معتبر را دردسترس مردم جهان قرار می دهند

فقط ژورنالیستها اند که ازمناطق جنگی اخبار وگزارشهای معتبر را دردسترس مردم جهان قرار می دهند

روبين گايس مشاور حقوقي کميته بين المللي صليب سرخ ضمن يک نشست شوراي حقوق بشر ملل متحد درژنف که به مسئله قانون حفاظت از ژورناليستها اختصاص داشت گفت:« ما بايد شاهد رعايت هنجارهاي بين المللي دراين زمينه باشيم وهرکسي که آن را رعايت نمي کند بايد مجازات شود».

کيونگ وها کان، معاون کميسار عالي حقوق بشراخطار داد که « با به اجرا گذاشتن معافيت ازمجازات تعداد زياد جرايم عليه ژورناليستها صورت مي گيرد»

.

او افزوده است:« ژورناليستها نقش حياتي اي درمناطق جنگي بازي مي کنند. بنابراين لازم است تدابيرفعالانه اي اتخاذ شود تا قانون بين المللي تطبيق شود».

فرانک لا روي ، گزارشگر ويژه ملل متحد براي آزادي عقيده وبيان گفته است :در94% موارد مرتکبان جرايم عليه ژورناليستها مورد بازخواست قرار نمي گيرند.

نمايندگان حدود 20 کشوردرمباحثاتي پيرامون جنايت عليه ژورناليستها درمناطق جنگي شرکت کرده اند. تلويزيون فرانسه گزارش کرده است که دو ژورناليست آن فرستنده ازعرصه پنج ماه بدينسو توسط طالبان ربوده شده اند.

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل