1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

چین

جمهوری خلق چین با جمعیت نزدیک به ۱.۵ میلیارد نفر پرنفوس‌ترین کشور جهان است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از محدود کشورهای مجهز با سلاح اتومی است. مجموعه گزارش‌ها در مورد چین را در این صفحه در می‌یابید.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر