چگونه می توانیم احساس خوشبختی کنیم؟ | آلمان و جهان | DW | 27.01.2022
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چگونه می توانیم احساس خوشبختی کنیم؟

دانشمندان بیوکیمیا به دنبال مالکول های اند که باعث می شوند ما احساس خوشبختی کنیم. متخصصان نوروبیولوژی مرکز خوشبختی را در مغز جستجو می کنند. بدون موفقیت. اما علم یک چیز را می داند: وقتی که ما احساس خوشبختی می کنیم، پروسه های بیوکیمیایی زیادی در جریان هستند.

ویدیو را ببینید 03:00