چپ ها از تقاضای سوسیال مسیحیان برای کاهش کمک های اجتماعی برای پناهجویان انتقاد کردند | مهاجرت به اروپا | DW | 02.01.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

چپ ها از تقاضای سوسیال مسیحیان برای کاهش کمک های اجتماعی برای پناهجویان انتقاد کردند

حزب چپ های آلمان از تقاضا های حزب سوسیال مسیحی برای تشدید سیاست حکومت در قبال پناهجویان و کاهش کمک های اجتماعی برای پناهجویان انتقاد کرد.

یان کورته نماینده حزب چپ ها در پارلمان آلمان فدرال روز سه شنبه گفته است: «کاستن کمک های اجتماعی در مجموع زیرپا کردن کرامت انسانی است.»
به قول خبرگزاری فرانسپرس، نمایندگان پارلمان فدرال از حزب سوسیال مسیحی در کنفرانس حزبی شان به روز پنجشنبه در نظر دارند که روی محدود ساختن کمک های اجتماعی برای پناهجویان تصمیم بگیرند.
تا کنون متقاضیان پناهندگی در ۱۵ ماه اول اقامت شان در آلمان کمک های ابتدایی برای نیازمندی های اولیه شان را بدست می آورند و پس از این مدت کمک ها برای شان در سطح کمک های معین اجتماعی به نام "کمک سوسیال" بلند برده می‌شود. حزب سوسیال مسیحی پیشنهاد می کند که مدت کمک های ابتدایی از ۱۵ ماه به ۳۶ ماه تغییر داده شود.
الکساندر دوبرینت رئیس گروه ایالتی حزب سوسیال مسیحی به روزنامه آلمانی "مونشنر مرکور" گفته است: «به خاطر اینکه آلمان بیشتر از این هدف مرکزی برای پناهجویان سراسر جهان نباشد، ما می‌خواهیم کمک های اجتماعی به پناهجویان را کاهش بدهیم.» به قول او آلمان بیشترین کمک های اجتماعی را در سطح اروپا می‌پردازد و به این ترتیب "انگیزه های غلطی" را سبب می‌شود.
دوبرینت افزوده است که با تمدید مدت تأمین نیازمندی های اولیه بهتر فهمیده می‌شود که چه کسی در آلمان می‌ماند و چه کسی این کشور را ترک می‌کند. به گفته وی "کسی که حق اقامت در آلمان بدست نیاورد، حق آن را هم نباید داشته باشد که با کسانی در یک سطح کمک دریافت کند که به صورت دوامدار در اینجا می مانند".
حزب سوسیال مسیحی هم چنان یک کتگوری سومی را نیز برای کسانی پیشنهاد کرده است که تقاضای پناهندگی شان رد شده است، اما اخراج آنها به تعویق افتاده است. این حزب می‌گوید که برای همچو افراد نیز باید کمک های اجتماعی محدود باقی بماند.
حزب سوسیال مسیحی علاوه بر آن گفته است، از آنجایی که نوجوانان معمولاً در سنین پایین تر افراطی گرا می شوند، پس برای جلوگیری از آن پناهجویان زیر ۱۸ ساله نیز باید زیر نظر قرار داشته باشند.

آگهی