چين با نماينده دلايي لاما ملاقات مي کند | آلمان و جهان | DW | 25.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چين با نماينده دلايي لاما ملاقات مي کند

مقامات چين به زودي با نماينده دلايي لاما ملاقات خواهند نمود. سين هوا خبرگزاري رسمي چين به روز جمعه ازقول مقام دولتي نامعلومي اين مطلب را انتشار داده است.

دلايي لاما رهبر روحاني تبتيها

دلايي لاما رهبر روحاني تبتيها

سين هوا گفته است:" با توجه به تقاضاهاي مکرري که ازجانب دلايي لاما براي آغاز مذاکرات صورت گرفته اند، شعبه مربوطه حکومت مرکزي درروزهاي بعدي با نماينده شخصي دلايي لاما تماس برقرارخواهد نمود."

پس ازآنکه درماه گذشته شورشهايي درلاهسه مرکز تبت وساير نقاط پرجمعيت اين منطقه صورت گرفت چين تحت فشارهاي شديد بين المللي قراردارد تا با دلايي لاما رهبر روحاني تبتيها مذاکره بکند.

پيکنگ که قراراست ميزبان بازيهاي المپيا درماه آگست باشد، دربرابراين فشارهاي بين المللي مقاومت نشان داد و دلايي لاما را متهم مي ساخت که خشونتها را ترغيب مي کند.

يک مقام رسمي چين گفته است: " اميد است ازطريق اين تماس ومشاورت ، جانب دلايي لاما اقدام قابل اعتمادي جهت متوقف ساختن فعاليتهاي جهت ايجاد تفرقه درچين، توقف توطئه و تحريک خشونت وتوقف برهم زدن وتخريب بازيهاي المپيک پيکنگ انجام داده، وبدين ترتيب شرايط لازم را براي مذاکرات به وجود آورد".

منتقدان چين پيکنگ را متهم مي سازند که پس ازآنکه شصت سال پيش کنترول منطقه تبت را دردست گرفته است ، مردم اين منطقه را زيرستم سياسي وديني قرارمي دهد. چين چنين ادعايي را جداً رد مي کند.

درسال 1959 هنگامي که يک قيام ضد چين درتبت شکست خورد؛ دلايي لاما منطقه را ترک گفته ودرهند حالت تبعيد اختيارکرده است.

مطالب مرتبط

آگهی