چهره شهرتالقان نيزدگرگون شده است | مصاحبه ها | DW | 24.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

چهره شهرتالقان نيزدگرگون شده است

به مقايسه چند سال پيش شهر تالقان مرکز ولايت تخار،کاملاً چهره عوض نموده است. خيابانها وجاده هاي قيرريزي شده ونماي دهها مکتب ،کلينيکهاي صحي وادارات دولتي براي هرتازه واردي را به خود جلب توجه مي کنند.

ساختمانهای نوسازیا بازسازی شده درتخاردرمیان خانه های محقر باشندگان آن ولایت خودنمایی می کنند.

ساختمانهای نوسازیا بازسازی شده درتخاردرمیان خانه های محقر باشندگان آن ولایت خودنمایی می کنند.

والي تخار عبدالطيف ابراهيمي درباره باز سازي وانکشافاتي که طي سال گذشته دراين ولايت صورت گرفته اند مي گويد :" صدها پروژه عام المنفعه درمرکز وولسواليهاي تخاربا همکاري دولت وگروه بازسازي ولايتي (پي آر تي )تکميل شده اند.

قرار دادبرق ازکشورتاجيکستان تا ولايت تخار اخيراً به امضاء رسيده است ودر داوطلبي نهايي يک شرکت هندي برنده شناخته شد. به گفته آقاي ابراهيمي تا 18 ماه ديگرباشندگان اين ولايت از نوربرق مستفيد خواهند شد. هزينه اين پروژه 75 ميليون دالر گفته شده است.

يکي ازعرصه هاي ديگري که طي سال 1386 درولايت تخاربازسازي شده ويا کارهاي درآن عرصه صورت گرفته است ،صحت عامه مي باشد. به گفته ي رييس صحت عامه اين ولايت؛ درحال حاضردرسطح تخار 57 واحد کلينيک صحي فعاليت دارند.

همچنان درطي سال 1386 کاراعمار62 باب مکتب درولايت تخار آغازشده اند که اين مکاتب عمدتاً ازطرف گروه بازسازي ولايتي ،موسسه "بي جي اس" ،يونيسف ووزارت معارف تمويل شده اند.

به قول رييس معارف تخار 65 درصد مکاتب داراي تعمير مي باشند.

تخار ازولايات امن درحوزه شمالشرق افغانستان است که با نفوس بيش ازيک ميليون نفردر بين ولايات قندوز وبدخشان موقعيت دارد.
آگهی