چند پرسش کلیدی در مورد انتخابات | مصاحبه ها | DW | 15.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

چند پرسش کلیدی در مورد انتخابات

به روز شنبه مردم افغانستان در دومين انتخابات پارلماني پس ازسقوط طالبان شرکت مي کنند. خبرگزاري آلمان يا " دي پي آ" با مطرح ساختن پرسشها وپاسخهاي روشنگر، انتخابات متذکره را بررسي کرده است:

درافغانستان 2556 نامزد برای 249 کرسی ولسی جرگه وجود دارند

درافغانستان 2556 نامزد برای 249 کرسی ولسی جرگه وجود دارند

پرسش: کيها انتخاب مي شوند؟

پاسخ : برنده های این انتخابات ، 249 کرسي ولسي جرگه يا اتاق پاييني پارلمان افغانستان را پرمي کنند. 68 کرسي ولسي جرگه براي زنان ريزرف شده است.

پرسش : چه کساني دراين انتخابات شرکت مي کنند؟

پاسخ : شمارنامزدهاي انتخابات پارلماني به 2556 نفرمي رسد که ازاين جمله 406 تن آنها زنان مي باشند. 238 تن ازنامزدان درانتخابات پارلماني سال 2005 نيز شرکت کرده بودند.

پرسش: دراين انتخابات چند غرفه راي دهي وجود دارد؟

پاسخ: مقامات انتخاباتي گفته اند که 5897 مرکز راي دهي وجود دارد که درآنها 18000 غرفه راي دهي قرار دارد. اين غرفه ها به روز شنبه بازمي شوند. 1119 مرکز راي دهي بسته مي مانند . اين به دليل آنست که بنابر فعاليتهاي جنگجويان فکرمي شود براي مسوولان انتخابات خطرناک باشند.

پرسش : مرکزهاي راي دهي تا چه مدتي باز مي مانند؟

پاسخ:راي دهندگان از هفت صبح تا چهار بعد ازظهر راي داده مي توانند.

پرسش: چه تعداد افغانها حق راي دادن دارند؟

پاسخ: افغانستان 17.5 مليون راي دهنده راجستر شده دارد، اما مقامات انتخاباتي مي گويند 12.5مليون نفر داراي حق راي دادن مي باشند.

پرسش:آيا اين اختلاف درشمار افراد واجد حق راي دهي منجر به تقلب شده نمي تواند؟

پاسخ: درانتخابات پارلماني ورياست جمهوري اي که بعد ازسقوط طالبان درافغانستان صورت گرفته است، کارتهايي راي دهي با امکان استفاده چندين بار ازآنها چاپ وتوزيع شده اند. اين کارتها اعتبار دارند.ثبت نام براي انتخابات که ازمدتها پيش بدينسو براي جلوگيري ازتقلب درنظرگرفته شده بود، تا هنوز تکميل نشده است.

پرسش:آيا براي کنترول اين انتخابات ناظراني وجود دارند"

پاسخ: بيشتر ناظران مستقل مي باشند که شمار شان به 7000 تن مي رسد وازموسسه انتخابات آزاد ومنصفانه مي آيند.اما نماينده نامزدهاي انتخاباتي نيز وجود دارند که درقسمت نامزدهاي عليحده چگونگي پيشرفت انتخابات را زيرنظر مي داشته باشند. به عين تعداد انتخابات رياست جمهوري درسال گذشته که متهم به تقلبات گسترده شد ، ناظران انتخاباتي خارجي دراين انتخابات وجود ندارند.صدها تن اينها بايد درولايتهايي که وضع امنيت بهتر دارند به کارگماشته شوند.

پرسش: ناظران انتخاباتي چه پيش بينيهايي درمورد اين انتخابات دارند"

پاسخ: آنها گفته اند ، انتظار دارند بي نظميهايي صورت بگيرند.

پرسش : نتايج اين انتخابات چه وقت اعلام خواهد شد؟

پاسخ : کميسيون مستقل انتخابات حکومت افغانستان گفته است که انتظار دارد تا 30 ام ماه اکتوبر نتايج اين انتخابات را اعلان کند.اما قبل ازآنکه نتايج رسمي اعلان شوند، کمسيون شکايات انتخاباتي که ازحمايت ملل متحد برخوردار است، بايد ادعاهايي را که درمورد تقلبات صورت مي گيرند، ارزيابي کرده باشد.اعلان نتايج انتخابات رياست جمهوري افغانستان درسال گذشته ، براي هفته ها به تعويق افتاد.

پرسش : آيا انتظارمي رود درانتخابات روز شنبه مانند انتخابات گذشته ، خشونتها آسيب برساند؟

پاسخ: طالبان کساني را که راي مي دهند، تهديد به حمله کرده اند. درانتخابات رياست جمهوري سال گذشته آنها چندين حمله را به راه انداختند. علاوه براين ازماه جون بدينسو براثرحملاتي که فکرمي شود توسط شورشيان صورت گرفته باشند، تاحال سه نامزد انتخابات پارلماني کشته شده اند.

دي پي آ / رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی