چند اداره پستی در ولایت تخار تاسیس می شود | گزارش های بازسازی | DW | 21.12.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

چند اداره پستی در ولایت تخار تاسیس می شود

قرار است شماری از ادارات پستی در بعضی از ولسوالی های ولایت تخار تاسیس شود. در صورت عملی شدن این پروژه سهولت های زیادی در بخش امکانات ارتباطی مردم فراهم خواهد شد.

درحال حاضرشبکه های مخابراتی روشن، افغان بیسیم، افغان تیلی کام، وصل واریبا درتخارفعال هستند

درحال حاضرشبکه های مخابراتی روشن، افغان بیسیم، افغان تیلی کام، وصل واریبا درتخارفعال هستند

مقام های ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درولایت تخارمی گویند که آنان درنظر دارند تا ادارات پستی را در یک تعداد ازولسوالی های این ولایت تاسیس نمایند.

قیام الدین وقار، مدیراداری این ریاست می گوید، با فعال شدن ادارات پستی سهولت های زیادی برای مردم در زمینه ارتباطات فراهم خواهد شد.
او افزاید :

"در ولسوالی های دشت قلعه، رستاق و فرخار ساختمان هایی برای اداره های پستی اعمارخواهند شد. با فعال شدن این اداره ها سهولت های زیادی برای مردم درقسمت ارسال مکاتیب ودیگراوراق فراهم می شود."

به قول او کار پروژه تمدید کیبل مسی درین ولایت جریان دارد که با تکمیل این پروژه دسترسی مردم به خدمات مخابراتی ساده ترخواهد شد:

"یک پروژه بزرگ عام المنفعه را وزارت مخابرات در ولایت تخار در نظرگرفته که پروژه تمدید کیبل مسی است. کاراین پروژه تفریباً 45 فیصد پیشرفته وبقیه کارآن نیزجریان دارد. با تکمیل شدن کار این پروژه مردم ازخدمات ارزان وبهترمخابراتی بهره مند خواهند شد."

انکشافات اخیر در کار ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی تخار سبب خرسندی باشندگان این ولایت شده است. عده ای از آنها می گویند که با تکمیل پروژه های انکشافی آنان خواهند توانست به خدمات بهترمخابراتی دسترسی پیدا کنند. جواد یک باشنده تخارمی گوید:

"قبلاً مردم با مشکلات زیاد روبرو بودند وبه تیلیفون وانترنت دسترسی نداشتند، اما این سالها وضعیت خیلی خوب است. حالا دسترسی به تیلیفون وانترنت برای مردم ساده ترشده وبا تطبیق پروژه های جدید سهولت های زیادی فراهم خواهد شد وهرکسی درخانه اش به انترنت دسترسی پیدا خواهد کرد. من واقعاً ازکارهای انجام یافته راضی هستم. امیدوارم که پیشرفت های بیشتردرعرصه مخابرات صورت بگیرد."

درحال حاضرشبکه های مخابراتی روشن، افغان بیسیم، افغان تیلی کام، وصل واریبا درتخارفعال هستند، اما دسترسی به خدمات انترنتی برای مردم به اداره مخابرات وچند نت کافی محدود می شود.

مقام های اداره مخابرات وتکنالوژی معلوماتی می گویند که با تکمیل این پروژه جدید، این نواقص در زمینه ارتباطات تا حد زیادی حل خواهد شد.و

محمد صابریوسفی، تالقان
ویراستار:مبلغ

آگهی