چطور می توان یک زبان بیگانه را با موفقیت آموخت؟ | آلمان و جهان | DW | 22.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چطور می توان یک زبان بیگانه را با موفقیت آموخت؟

فراگیری موفقانه یک زبان خارجی وابسته به علاقه، انگیزه، تجارب و آشنایی قبلی هر فرد است. اما برای فراگیری زبان کاربرد تجارب فردی شرکت کنندگان یک کورس نیز خیلی موثر است.

چطور می توان یک زبان بیگانه را با موفقیت آموخت؟ در این زمینه یک کورس زبان آلمان در مرکز زبان های دانشگاه هومبولت در برلین دیدگاه روشنی دارد: یک شرکت کننده این کورس در قسمت فراگیری زبان بر واژه های بیگانه توجه می کند که از زبان های دیگر آموخته است؛ یکی دیگر فیلم های آلمانی را به زبان اصلی آنها تماشا می کند. بعضی ها توصیه می کنند یک زبان را می توان به صورت بهتر در یک گروه آموخت، شماری دیگر درس های فردی را در فراگیری زبان موثر تر می دانند. بعضی ها تاکید دارند گرامر و صوت شناسی را باید به صورت اساسی قبل از آنکه به کشور مورد نظر رفت، آموخت.

فراگیری زبان: روند و تجربه فردی

چنانچه از بحث های شرکت کنندگان کورس زبان آلمانی آشکار می شود، در این کورس و یا کورس های دیگر انسان های کاملاً از فرهنگ های گوناگون جمع می شوند که هر یکی تجارب مهم خود را در فراگیری زبان دارند. به این دلیل، کارشناسان مختلف توصیه می کنند که باید به این تجارب بیشتر در کورس های زبان آلمانی توجه شود.

دکتر ماریا گیوفانی تسیناری از مرکز زبان های دانشگاه هومبولت در برلین در این باره می گوید: "به هر میزانی که من به زبان های بیشتر آشنایی داشته باشم، به همان اندازه برای من یادگیری یک زبان جدید ساده تر است. من در این صورت می توانم از دانایی های زیادی استفاده کنم و همزمان روش های بیشتری را در اختیار داشته باشم".

او می افزاید که این امر نیز برای فراگیری یک زبان مایه تشویق است که انسان متوجه شود چه چیزهایی را او قبلاً به درستی آموخته است.

عکس: آرشیف - یک کورس زبان آلمانی

عکس: آرشیف - یک کورس زبان آلمانی

کاربرد تجارب فردی در کورس های زبان

امکانات در استفاده از کاربرد تجارب فردی در کورس های زبان بی شمار است. بعضی از استادان زبان های خارجی از این تجارب به صورت منظم استفاده می کنند. مثلاً ماتیا ژفسکی باچ (Mateja Žavski-Bahč) از دانشگاه ماریبور در اسلوونی با دانشجویان ادبیات آلمانی، از پرسش نامه هایی استفاده می کند. او می گوید: "ما از دانشجویان در سمستر اول سوالاتی از این نوع را مطرح کردیم: در کدام منطقه زبانی زندگی کرده اید؟ در چه شرایطی زبان های خارجی را به کار برده اید؟ و تماس شما با این زبان ها چگونه است؟ بعد از پاسخ می شود فهمید که کدام نوع تمرین های زبانی برای هر فرد بیشتر مایه تشویق یا بیشتر لذتبخش بوده اند".

دانشجویان باید به این پرسش ها کتباً جواب بدهند و گزارش های خود را به استادان زبان ارایه نمایند. ریگینا گراسمن که در کورس ادغام برای خارجی ها زبان آلمانی درس می دهد، نیز در کورس هایش که متشکل از گروه های فرهنگی غیر متجانس است، از تجارب فردی شرکت کنندگان استفاده می کند. مثلاً در مورد فراگیری گرامر زبان، در ترجمه ها به زودی می توان درک کرد که ساختار جمله در زبان های مختلف چگونه است. به این ترتیب می توان تشخیص داد که زبان ها گاهگاهی ساختارهای جمله قابل مقایسه دارند".

رشد روش های آموزشی

ماکس مولر، یکی دیگر از استادان زبان آلمانی نیز برای نخستین بار به تفصیل موضوع تجارب فردی را مورد توجه قرارداده است. او قاعدتاً در آغاز هر سمستر با شرکت کنندگان کورس در این باره بحث می کند که آنها چه پیش زمینه ها را برای آموزش زبان دارند و چطور با زبان های خارجی کار می کنند و هدف آنها در رابطه با زبان آلمانی چیست. او بعد در جریان کورس می تواند با توجه به تجارب فردی و براساس ضرورت، پیشنهادهای فردی را مطرح کند.

جولیانا، یکی از شرکت کنندگان این کورس به نمایندگی از دیگر شرکت کنندگان می گوید: "تمام ساعت امروز این کورس را به موضوع فراگیری زبان تخصص دادن، برای من بی سابقه بود. امروز در واقع برای ما مثل آغاز یک نمایش بود". برای او شنیدن پیشنهادها و تجارب دیگر دانشجویان خیلی جالب و آموزنده بود.

DW.COM

مطالب مرتبط