چرا کوهلر رييس جمهور آلمان استعفا کرد | آلمان و جهان | DW | 01.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

چرا کوهلر رييس جمهور آلمان استعفا کرد

هورست کوهلر، رييس جمهور آلمان در مصاحبه ي اخيرش، جمله ي ناسنجيده اي گفت، که سوء تفاهم درمورد آن را دلیل استفایش خواند، اما اين براي يک رييس دولت محترم و مورد احترام، دليل موجه نبود تا از مقامش کناره گيري کند.

کوهلر با چشمان اشک آلود متن کوتاه استعفایش را به اطلاع عامه رساند

کوهلر با چشمان اشک آلود متن کوتاه استعفایش را به اطلاع عامه رساند

هورست کوهلر در موقع مراجعت از افغانستان که از سربازان کشورش ديدار کرده بود، جمله اي به زبان آورده بود که مي شد آنرا چنين فهميد که گويا منظور از عمليات سربازان آلماني در افغانستان، دفاع از منافع اقتصادي است. زماني که پنج روز بعد از اين مصاحبه، ناگهان موجي از برآشفتگي در باره ي او آغاز شد، کوهلر توضيح داد، منظور او چنين نبوده است و بايست مساله در همين جا خاتمه مي يافت.

اما واقعيت اين است که انتقاد هم از جانب سياستمداران و هم در رسانه ها ادامه يافت. اما کوهلر، چيز ديگري را به عنوان دليل کناره گيري اش مطرح کرد: اينکه او متهم شده است از عمليات نظامي يي جانبداري مي کند که با قانون اساسي کشور سازگار نيست. به عبارت ديگر: او به عنوان رييس دولت، گويا يک موضعگيري خلاف قانون اساسي را اختيار کرده است. او گفت که چنين انتقادي مقام رييس جمهور را خدشه دار مي سازد. و جهت حفظ حيثيت اين مقام، او استعفاء مي کند. اين دليلي بسيار قابل احترام است.

اما برخلاف آنچه کمتر قابل قبول است، اين است که از همين حالا در اين باره گمان زني کرد که ممکن است کناره گيري او دلايل کاملاً ديگري داشته باشد. مثلاً نااميدي از صدراعظم، انگلا مرکل که گويا از او به اندازه ي کافي در برابر انتقادات حمايت نکرده است. مرکل به وسيله ي سخنگويي توضيح داد که در صلاحيت صدراعظم نيست تا اظهارات رييس جمهور را شرح بدهد.

قبل از اظهارات ناخوش آيند کوهلر در مصاحبه ي اخيرش، او نيز خود را با انتقادات زياد مواجه مي ديد که گويا در دور دوم مقام رياست جمهوري اش، راهنمايي کمتري از او ديده مي شود. کوهلر مي داند - واظهارت زياد او نيز بيانگر آن است – که آلمان و اروپا اکنون خويش را در چه وضعيت خطيري، در ميانه ي بحران دامنه دار مالي و صرفه جويي کردن هاي اجباري مي يابد. و اينکه او کشور را در يک چنين وضعيتي، از بحث هاي درد سر آور در باره ي رييس دولت آن مصئون مي دارد، در خور توجه و احترام است.

در جريان 30 روز همايش فدرال که متشکل از نمايندگان پارلمان و همزمان نمايندگان بسياري ايالات کشور است، برگزار مي شود. حکومت و اپوزيسيون به زودي نامزد هاي شان را براي مقام رياست جمهوري معرفي خواهند کرد و چنانچه اکثريت آراء تقاضا مي کند، جناح حکومت راه را براي نامزد شان باز خواهند کرد. به اين ترتيب، بحران در مورد اين مقام عالي دولتي حل خواهد شد.

پيترشتوتسله / حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

آگهی