چرا يک روشنفکر در چين مي تواند ″خطرناک″ باشد؟ | آلمان و جهان | DW | 09.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چرا يک روشنفکر در چين مي تواند "خطرناک" باشد؟

ليو شيائوبو، برنده جايزه صلح نوبل، همراه با ديگر روشنفکران و فعالان جامعه مدني در چين، در سال 2008 پيمان معروف به «08» را به نشر رساند. اين پيمان بيانيه اي بود که حکومت چين را به اصلاحات دموکراتيک فرا مي خواند.

لیو شیائوبو در سال 2008 خواستار اصلاحات دموکراتیک در چین شد

لیو شیائوبو در سال 2008 خواستار اصلاحات دموکراتیک در چین شد

ويلي لام، خبرنگار و کارشناس معروف چين، مي گويد که قدرتمداران چين اين بيانيه را تحريکي در برابر رژيم خواندند. حکومت چين ليو شيائوبو را عاملي براي بي امنيتي کشور تلقي مي کند که ثبات را با تهديد مواجه مي سازد. دليل مجازات سنگين ليو شيائوبو از همين جا منشا مي گيرد.

ويلي لام مي گويد: «اين که ليو شيائوبو به يازده سال زندان محکوم شد، بايد يک تصميم مورد توافق در دفتر سياسي حزب کمونيست چين باشد. اعطاي جايزه صلح نوبل براي ليو شيائوبو در پيکنگ به عنوان توطئه غرب نگريسته مي شود. پيکنگ به اين مساله به عنوان استراتژيي در جهت تخريب توان دولتي چين مي نگرد».

به هر صورت حکومت چين همه تقاضاهاي جامعه بين المللي را براي رهايي برنده جايزه صلح نوبل امسال ناديده گرفت. خانم ليو شيائوبو باز هم تحت نظارت قرار دارد.

سخنگوي وزارت خارجه چين همه اين اتهامات را رد کرد. او گفت: «اعطاي جايزه صلح نوبل به يک زنداني محکوم نشان دهنده بي احترامي کميته جايزه نوبل در برابر حکم دادگاه چين است».

چین به اعتراض ها و درخواست ها برای آزادی لیو، بی اعتنایی کرده است

چین به اعتراض ها و درخواست ها برای آزادی لیو، بی اعتنایی کرده است

رهبري چين به تقاضاهاي جامعه بين المللي براي رهايي ليو اعتنايي نکرد. اين کشور در شرايط کنوني از هيچ واکنشي هراس ندارد، چون اقتصاد چين در حال رشد شگفت انگيز است و اين امر براي رهبري چين احساس اطمينان مي بخشد. اين کشور با وجود بحران مالي جهاني، دومين قدرت بزرگ اقتصادي در سطح جهان است. نظر به تخمين هاي صندوق بين المللي پول، توليدات ناخالص سرانه چين در سال روان بيش از 4000 دالر امريکايي بوده است.

چين از يک طرف نمي خواهد ثبات کشورش را به مخاطره اندازد و از جانب ديگر مايل نيست به دليل تخطي از حقوق بشر، در سطح جهاني محکوم شود. سياست مداران چين از سال ها به اين سو تلاش مي کنند تا به اصطلاح با "قدرت نرم افزار" در خارج از کشور گوش شنوايي بيابند و در عين حال بر افکار عمومي تاثير بگذارند. تاسيس بيش از 250 انستيتوت جديد براي دين کنفوسيوس در بيش از 80 منطقه اين کشور در سال اخير، از جمله اقدام هاي نمادين در اين زمينه است.

اما واقعيت امر اين است که حکومت چين مثل هميشه در برابر نظريات و باورهاي ديگران واکنش شديد نشان مي دهد. انتقادهاي خارجي را رهبري چين مداخله در امور داخلي اش عنوان مي نمايد و آن را رد مي کند. به همين اساس، چين برخي کشورها را در مورد اشتراک در مراسم اعطاي جايزه صلح نوبل تهديد کرده است. نوزده کشور در اين مراسم که فردا در اسلو، پايتخت ناروي برگزار مي شود، شرکت نمي کنند.

ينگ يانگ/ احمد حسين مبلغ

ويراستار: عارف فرهمند