چرا هورست کوهلر رئیس جمهورآلمان شد | آلمان و جهان | DW | 25.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چرا هورست کوهلر رئیس جمهورآلمان شد

ترازنامه کاری یک رئیس جمهور بر اساس ریفورم های بوجود آمده، قوانین مهم و یا موفق برآمدن از بحرانات حکومتی اندازه نمیشود، بلکه بیش از همه بر اساس محبوبیتی ، که او در میان مردم کمایی نموده است، پیمایش می شود.

موفقیتهای کاری نه بلکه بیشتر محبوبیت دربین مردم ویکرنگی موجب انتخاب مجدد هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان شد

موفقیتهای کاری نه بلکه بیشتر محبوبیت دربین مردم ویکرنگی موجب انتخاب مجدد هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان شد

هورست کوهلر دستآورد های زیادی داشته است. دوی برسه آلمانی ها میخواهند، که او در مقامش باقی بماند. این اولین مرد در دولت، همزمان محبوبترین سیاستمدار در کشور است.

هریبِرت پرانتل در روزنامۀ " زوددویچه تسایتونگ" دلیل محبوبیت او را چنین حدس میزند که : «شاید به دلیل این با شد که اونمی خواهد خود را مهم جلوه دهد و به دلیل اینکه او نمی خواهد خود را غیرازآنچه هست ، طور دیگری نشان بدهد - یعنی آدم صادقی است ».

زمانیکه هورست کوهلر نامزدی اش را برای دور دوم ریاست جمهوری اعلام کرد، انگیلا میرکل صدراعظم آلمان اظهار خوشنودی نمود:

«به باور من او در سال های گذشته قلب های مردم را در آلمان تسخیر کرده است. و آنهم به شیوۀ صادقانۀ خودش خود را به مردم نزدیک ساخته و به طرز خودش حقایق ناخوش را به آنها رسانده است.»

انتقاد های کم و بیش پوشیده بر دستگاه سیاسی بلند مقام برلین، باعث ازدیاد محبوبیت کوهلر در بین مردم شده است. مجلۀ خبری «شپیگل» طعنه آمیز مینویسد: کوهلر خود را به بلند رتبه ترین تبعۀ آلمان، که از سیاست دلزده میباشد، تبدیل نموده است. بعض سیاستمداران برلین گاه گاهی او را طعنه آمیز رئیس بانک های محلی میخوانند. واقعا هم کوهلر سالها به حیث رئیس اتحادیۀ بانک های محلی آلمان ، که بنام "شپارکسه" ها یاد میشوند،کارکرده است. در مقایسه با تمام رؤسای جمهور قبلی آلمان این دکتور اقتصاد قبل از انتخابش بحیث رئیس جمهور، سیاستمدار نه، بلکه مامور عالیرتبه - در اخیر رئیس صندوق بین المللی پول بوده است.

رئیس جمهور آلمان، که 66 سال دارد در کشورش بخصوص خواهان آموزش بهتر جوانان بشمول جوانان مهاجر میباشد. کوهلر چالش بزرگ جهانی شدن را از میان برداشتن خلاء میان فقرا و ثروتمندان در جهان میخواند. کوهلر در رابطه با افریقا تلاش های زیادی براه انداخته و سفر های زیادی بدانجا داشته است

«به نظر من انسانی فکر کردن جهان ما با سرنوشت افریقا رابطه دارد. امروز ما میدانیم، که: خطرسرمایه گذاری در افریقا با ساختمان خط آهن از بین قارۀ افریقا، نسبت به سرمایگذاری در یک بانک معتبر نیویارک کمتر است.»

مقام روسای جمهور آلمان در دولت، که تا هنوز همیشه مردان به این سمت انتخاب شده اند، در ردیف اول قرار دارد. رئیس جمهور در داخل و خارج از آلمان نمایندگی میکند.

قدرت سیاسی روسای جمهور آلمان نسبت به روسای جمهور امریکا، فرانسه و روسیه، که مستقیماً از جانب مردم انتخاب میشوند، بسیار کم است. در سیاست داخلی بیش از همه در زمان انتخاب با قدرت ترین سیاستمدار آلمان یا صدراعظم ، این قدرت رئیس جمهورظاهر میگردد: او نامزد مقام صدارت را به پارلمان پیشهاد می کند.

یکی از وظایف مهم دیگر رئیس جمهور بر رسی قوانین از لحاظ مطابقت آن با قانون اساسی است. علاوه بر آن او حق عفو را دارا میباشد.

برندگریسلر/خالد صدیقی

ویراستار: رسول رحیم

DW.COM

آگهی