چرا قضیۀ جنایات جنگی در کانگو در محکمۀ آلمان حل و فصل می شود؟ | آلمان و جهان | DW | 16.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چرا قضیۀ جنایات جنگی در کانگو در محکمۀ آلمان حل و فصل می شود؟

آیا ایگناسه مورواناشیاکا جنایت های گروه شورشی مربوط به قوم هوتو در کانگو را هدفمندانه از آلمان رهبری می کرد؟ پس از چهار سال بررسی این قضیه در یک محکمه در شهر اشتوتگارت آلمان، بالاخره حالا حکم صادر می شود.

ایگناسه مورواناشیاکا رهبر پیشین گروه شورشی "نیروهای دموکراتیک برای آزادی روواندا" پیش از بازداشت اش در سال 2009، بدون اینکه جلب توجه کند، در شهر منهایم آلمان زندگی می کرد. او در اواخر دهۀ هشتاد میلادی با دریافت یک بورس تحصیلی در شهر بن به تحصیل پرداخت و با یک دختر آلمانی ازدواج کرد. مورواناشیاکا بعد ها به دلیل پیگیرد سیاسی در وطن اش، به عنوان پناهنده در آلمان پذیرفته شد. حالا او در آلمان مسئول جنایت های شمرده می شود که در جمهوری دموکراتیک کانگو رخ داده اند. محاکمۀ وی در آلمان با قوانین جزایی بین المللی، که در سال 2002 در آلمان نافذ شد، ممکن گردید. این قوانین بررسی جنایات بشری را، حتی اگر در خارج هم صورت گرفته باشند، اجازه می دهند. به تأسی از این قوانین اگر رهبران گروه ها مانع جنایت های افراد زیردست خود نشوند، این رهبران نیز مسئول شمرده می شوند.

تحقیق قضیۀ جنایات در کانگو به رهبری و هدایت ایگناسه مورواناشیاکا کار دشوار و زمان گیر بود، زیرا متهم گویا از آلمان این جنایات را دستور داده است و برای ثبوت آن به اسناد و شواهدی از جمله از خود محل لازم بود. مونیکا هارس از لوی سارنولی آلمان می گوید: "در چارچوب تحقیقات گسترده موفق شدیم که شمار زیاد قربانیان و عاملان جنایات روواندا و کانگو را بازجویی کنیم. چالش های که بازجویان ما در این قضیه با آن روبرو بودند، با کمک حکومت های محلی، سازمان ملل متحد و سازمان های خیریه فعال در محل، مهار گردند، هرچند این بازجویان باید به کشور های می رفتند که از بسیاری نقاط نظر برای آنها کاملاً بیگانه و نو بودند".

سارنوالی آلمان در ماه مارچ سال روان از جمع 16 فقرۀ اتهام تنها چهار و نیم فقره بسیار مهم را نگهداشت و از بقیه آن، به دلیل اینکه در چنین قضیۀ بزرگ تأثیری روی مجازات احتمالی نمی گذارند، صرف نظر کرد.

ایگناسه مورواناشیاکا به چه جرایمی متهم است؟

در اقامۀ دعوا از "جنایت علیه بشر و جنایت جنگی، همچنان عضویت در سازمان تروریستی موسوم به "نیرو های دموکراتیک برای آزادی روواندا" سخن گفته شده است. ایگناسه مورواناشیاکا متهم است که به عنوان رهبر شاخۀ نظامی این سازمان در سال 2009 یک قتل عام در شرق کانگو را دستور داده است. محکمه در آلمان باید واضح سازد که این شاخۀ نظامی در خشونت ها در شرق کانگو چه نقشی داشته است. لوی سارنوالی آلمان فدرال ایگناسه مورواناشیاکا را متهم ساخته است که به عنوان رهبر ارشد از نفوذ خود برای جلوگیری از آن جنایات استفاده نکرده است. این سارنوالی سزای پنج بار حبس عمری را برای وی تقاضا کرده است که آزادی پیش از وقت پس از پانزده سال ناممکن باشد.

در سال های 2008 و 2009 در شرق کانگو چه جنایاتی رخ داده بود؟

در سال 2009 اردوی کانگو، قسماً با حمایت قطعات ملل متحد و اردوی روواندا، علیه ملیشه های گروه شورشی "نیرو های دموکراتیک برای آزادی روواندا" در منطقۀ کیفو می جنگیدند. این ملیشه های قوم هوتو در این زمان به چندین روستا در شرق کانگو حمله برده بودند، چور و چپاول می کردند، به زنان تجاوز می کردند، ده ها کلبه را به آتش کشیده بودند و گفته می شود که شمار زیاد افراد ملکی را به قتل رسانده بودند. مهمترین بخش در بررسی این قضیه قتل عام در بوسورونگی است. این روستا به تأریخ 10 می سال 2009 هدف حملۀ هوتو ها قرار گرفت و با خاک یکسان ساخته شد. قرار صورت دعوا، در آنجا 96 فرد ملکی به قتل رسیدند.

هم وکیل مدافع ایگناسه مورواناشیاکا و هم خود وی هرگونه اتهام را در دست داشتن در جنایات کانگو رد می کنند. مورواناشیاکا می گوید: "من گزارش های فرماندهان محلی اردو را دریافت می کنم. من اولین رئیس "نیرو های دموکراتیک برای آزادی روواندا" نیستم و یقیناً آخرین آن هم نخواهم بود. من تا زمانی که زنده باشم، یک اپوزیسیون را علیه حکومت (روواندا) تشکیل می دهم تا آن زمان که این حکومت دیگر وجود نداشته باشد".

ایگناسه مورواناشیاکا در حال حاضر در حبس انفرادی در یک زندان در شهر اشتوتگارت آلمان بسر می برد. قرار است در پایان همین ماه سپتمبر حکم نهایی محکمه در برابر وی صادر شود.

DW.COM

آگهی