چالشهاي امنيتي افغانستان وتصاميم مهم دربرابر نشست ناتو دراستانبول | آلمان و جهان | DW | 03.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

چالشهاي امنيتي افغانستان وتصاميم مهم دربرابر نشست ناتو دراستانبول

«سال 2010 سال تعيين کننده اي خواهد بود. سال پر از چالش و سالي که در آن روز هاي بد زيادي نيز خواهد داشت. اما من مطمئن استم که استراتيژي، امکانات و همکاري لازم را خواهيم داشت، تا دراين سال شاهد پيشرفت هاي حقيقي باشيم.»

اندرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو

اندرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو

اين سخنان اندرس فو راسموسن، دبيرکل سازمان پيمان اتلانتيک شمالي، به مناسبت سال نو ميلادي بود که خيلي ديريعني اول فبروري به نشررسيد.

مراد راسموسن ازچالش، پيش از همه مأموريت در افغانستان است. بنابراين، اين موضوع مهمترين موضوع کنفرانس وزراي دفاع ناتو در استانبول خواهد بود. برمبناي اين، وضع امنيتي در افغانستان به شکل خطرناک باقي مي ماند. اين مأموريت در بسياري کشور هاي ناتو مناقشه آميز است. در کنفرانس افغانستان در لندن که هفته گذشته داير شد، طور مثال گيدو وستروله، وزير خارجه آلمان واضحاً در مورد طرح خروج صحبت کرد.

«ما نمي خواهيم که براي هميش در افغانستان بمانيم. ما مي خواهيم در سال 2010 با پروسه تسليم دهي محلي مسووليت ها آغاز کنيم. ما در سال 2011 با برگرداندن قواي خود نيز آغاز مي کنيم، و ما مي خواهيم در سال 2014 به اندازه اي پيشرفت داشته باشيم که بتوانيم تمام مسووليت ها را به رهبري افغانستان تسليم بدهيم.»

اما قبل از آن آلمان مي خواهد سربازانش را در افغانستان افزايش دهد. همچنان کشور هاي ديگر نيز مي خواهند سربازان اضافي به افغانستان بفرستند. در مجموع ناتو حالا بطور واضح به بازسازي ملکي و آموزش نيروهاي امنيتي افغانستان ارزش بيشتري قايل مي شود. حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان، نيز در لندن بر سهيم ساختن طالبان در دولت، آناني که از خشونت دست مي بردارند، تأکيد کرد:

«ما بايد دست خود را بسوي همه هموطنان خود دراز کنيم، بيش از همه بسوي آن عده از برادران ما که از ما بيگانه شده اند و مربوط به القاعده و ديگر سازمان هاي تروريستي نمي باشند و به قانون اساسي افغانستان ارج مي گذارند.»

فرماندهان ناتو در افغانستان آن را به ديده شک مين گرند. ستنلي مک کريستل، فرمانده عمومي نيروهاي بين المللي در افغانستان، چند روز پيش طرح پيروزي نظامي را معرفي کرد:

«من معتقد ام که پيروز مي شويم، کاملاً معتقدم، و ما پيروز هم خواهيم شد. ما تا ماه دسامبر آينده با حقايق و ارقام ثابت پيشرفت واقعي اي را به اثبات خواهيم رساند و گفته خواهيم توانست: ببينيد، حالا اين را و آن را تحت کنترول خود داريم. و تا تابستان سال 2011 پيشرفت هاي کافي صورت خواهد گرفت، که در آن وقت افغانها هم باور خواهند کرد، و پيش از همه طالبان خواهند فهميد که آنها برنده نمي شوند.»

اما در خفا اما هريک از نمايندگان ناتو مطمئن نيستند، که اصلاً جنگ در برابر طالبان به پيروزي منجرمي شود ياخير.

در کوزوو اين، طور ديگري است. در حال حاضر از ديد ناتو وضع در آنجا چنان ثابت به نظر ميرسد که آن پيمان مي خواهد از شمار سربازانش 3.000 را کم کرده و به 10.000 کاهش دهد.

روابط با روسيه، يک موضوع ديگر قابل بحث در استانبول خواهد بود. راسموسن، دبيرکل ناتو، بخاطر حل مشکلات امنيتي جهان، با وجود اختلاف نظر در قفقاز براي همکاري مشترک تبليغ مي کند.

بااين حال بالاخره مي توانند وزراي دفاع چندين کشور، در حاشيه کنفرانس ناتو، در مورد مهم و دشوار هواپيماي ترانسپورتي نظامي A400M صحبت کنند. بدليل داشتن مشکلات تخنيکي با اين هواپيما، که کنسرن اروپايي EADS آن را مي سازد، موعد تحويلي اين هواپيما تا بيش از سه سال به تعويق افتاد. حالا سوال اينست که کي بايد مصارف اضافي را که به چندين ميليارد يورو بالغ مي گردد، متقبل شود.

هازلباخ/ صدیقی

ویراستار: یاسر

آگهی