پیلوت های لوفت هانزا اعتصاب شان را گسترش می دهند | آلمان و جهان | DW | 08.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پیلوت های لوفت هانزا اعتصاب شان را گسترش می دهند

در منازعه بر سر تعرفه در شرکت هواپیمایی لوفت هانزا پیلوت ها می خواهند در روز چهارشنبه اعتصاب کنند. پس از اعتصاب در بخش پروازهای طولانی در روز سه شنبه اکنون اعتصاب به پروازهای کوتاه و متوسط کشیده می شود.

پیلوت های لوفت هانزا اعتصاب شان را گسترش می دهند

اتحادیه پیلوت ها به نام «اتحادیه اتاقک پیلوت» حاضر به کوتاه آمدن نیست. قرار است که این اعتصاب که از سال 2014 تا کنون سیزدهمین آن است به جای یک روز دو روز دوام کند. افزون بر این، اعتصاب همه پروازهای شرکت هواپیمایی «جرمن وینگز» را در بر می گیرد که متعلق به لوفت هانزا است و «قرار بوده جایگزین پروازهای لوفت هانزا شوند»..

شرکت لوفت هانزا اعلام کرد که به خاطر اعتصاب در روز سه شنبه، 84 پرواز از و به فرانکفورت، مونیخ و دوسلدورف را لغو کرده است. در برنامه پرواز روز سه شنبه در مجموع 1500 پرواز مسافربری در نظر گرفته شده بود که از میان آن ها 170 مورد پرواز طولانی بود.

ماموریت های داوطلبانه

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا گفت که با شمار زیاد پیلوت ها داوطلب می توان با 90 پرواز نیمی از سفرهای میان قاره ای را انجام داد. همچنین به گفته مقام های این شرکت همه هفت پرواز ترانسپورتی نیز با کمک پیلوت های داوطلب انجام خواهند شد.

اتحادیه پیلوت ها لوفت هانزا را دوباره متهم کرد که هواپیماها را در کشورهای دیگر به ثبت می رساند و به این ترتیب امکانات اشتغال را بدون الزامیت رعایت تعرفه به جاهای دیگر انتقال می دهد.

این اتحادیه در ادامه گفت که به جای این که لوفت هانزا از این اقدام ها «دست کم در فاصله زمانی مذاکرات دست بردارد»، مدیریت این شرکت «فرار از تعرفه را به طور تهاجمی ادامه می دهد و از پذیرش یک راه حل خودداری می کند که به ضرر شرکت، همه کارمندان و مسافران و مشتری ها تمام می شود».

البته باید افزود که گرچه دعوا بر سر استراتژی پروازهای ارزان است، اما این مشکل با تنظیم تعرفه حل نمی شود.

اتحادیه پیلوت ها نیز بر همین نظر است و بر این تاکید کرد که جلوی ثبت هواپیماها در یک کشور دیگر نباید گرفته شود.

موضوعات مورد اختلاف در چارچوب تعرفه در مقابل معاش ها و تقاعدهایی است که لوفت هانزا آن را فسخ کرده است.

در دو رای گیری مجزا در آغاز سال 2014 پیلوت ها با اکثریت مطلق برای مبارزه در این زمینه رای دادند. از آن زمان در فواصل زمانی منظم اعتصاب چند روزه انجام می شود.

DW.COM