پیشرفت کار قیرریزی سرک ولسوالی ورسج ولایت تخار | گزارش های بازسازی | DW | 25.10.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

پیشرفت کار قیرریزی سرک ولسوالی ورسج ولایت تخار

کار قیر ریزی سرک ولسوالی ورسج در ولایت تخار تقریباً به نیمه رسیده است. این سرک که 51 کیلومتر طول دارد، از سوی بانک انکشافی کشور آلمان حمایت مالی می شود. ولسوالی ورسج از جمله ولسوالی های پرجمعیت ولایت تخار است.

بازسازی سرک ولسوالی ورسج ولایت تخارسبب خشنودی مردم ورانندگان وسایط نقلیه شده است

بازسازی سرک ولسوالی ورسج ولایت تخارسبب خشنودی مردم ورانندگان وسایط نقلیه شده است

کاراسفالت وهموارکاری سرک ولسوالی در ورسج ولایت تخار با طول 51 کیلومتر که سه ماه قبل توسط بانک انکشافی آلمان با هزینه 7،3 میلیون دالرامریکایی آغازشد، باهمکاری نیروهای امنیتی به سرعت درحال پیشرفت است.

کاراسفالت وهموارکاری سرک ولسوالی در ورسج ولایت تخار با طول 51 کیلومتر که سه ماه قبل با حمایت مالی بانک انکشافی آلمان با هزینه 7،3 میلیون دالرامریکایی آغازشد، باهمکاری نیروهای امنیتی به سرعت درحال پیشرفت است.

به قول سیدعبدالرووف، آمرفوایدعامه ولایت تخار، در حال حاضر کار بازسازی این سرک به سرعت جریان دارد. او می گوید: "این سرک 25 کیلومترقیر و26 کیلومترهموارکاری می شود. ما بامسوولین اتحادیه اروپا صحبت کردیم که چه وقت کار قیرریزی شروع شود و این پروژه را بانک انکشافی آلمان تمویل می کند."

درهمین حال نجینیرسرفراز، مسوول شرکت ساختمانی مشرق که کار تطبیق این پروژه را به عهده دارد، می گوید که پروژه مذکورطی هجده ماه آینده تکمیل خواهد شد. اومی افزاید: "من ازهمکاری مردم ومسوولین رضاییت دارم. واقعاً همکاری خوبی بامن داشتند ومن به مردم اطمینان می دهم که این پروژه مطابق قرارداد آلمانی ها و وزارت فوایدعامه و به صورت معیاری پیشرفت خواهد کرد."

انجنیر سرفراز تاکید می کند که کار بازسازی سرک ورسج زمانی به خوبی پیشرفت می کند که مسوولین اداره های محلی دولت با آنان از جمله در تامین امنیت همکاری جدی نمایند.

امان الله غفوری، ولسوال ورسج به پاسخ این نگرانی می گوید که وی از هیچ گونه همکاری در این زمینه دریغ نخواهد کرد: "من سراپا درخدمت مردم وانجینیران پروژه سرک هستم. شب وروز تلاش خواهم کرد تا امنیت سرک گرفته شود و کارگران پروژه بدون کدام هراس به کار شان ادامه بدهند."

بازسازی سرک ولسوالی ورسج ولایت تخارسبب خشنودی مردم ورانندگان وسایط نقلیه شده است که درین مسیر رفت وآمد می کنند. آنها می اطمینان دارند که با باز سازی این سرک، سهولت های زیادی برای آنان فراهم خواهد شد.

خلیفه غلام، باشنده ولسوالی ورسج می گوید: "ماهمیشه درهمین سرک رفت وآمد می کنیم. هفت الی هشت ساعت راه می زنیم، چون سرک ولسوالی خامه است. وقتی که قیرشود، معلومداراست که هشت ساعت راه طی دو ساعت پیموده می شود."

آمرفواید عامه ولایت تخارمی گوید که سرک ولسوالی ورسج بامعیارهای جهانی بازسازی می شود و این سرک دارای پل وپلچکها، دیوارهای استنادی وآبروها خواهد بود. باتکمیل این پروژه برای هشتاد هزار تن سهولت رفت وآمد فراهم می گردد.

ولسوالی ورسج به فاصله 180 کیلومتردر شرق شهرتالقان (مرکز ولایت تخار) موقعیت دارد واز ولسوالی های پرجمعیت این ولایت به شمارمی رود.

محمد صابریوسفی، تالقان
ویراستار:مبلغ


DW.COM

آگهی