″پگیدا″؛ ترس از بیکاری یا اسلامی شدن غرب؟ | آلمان و جهان | DW | 21.12.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

"پگیدا"؛ ترس از بیکاری یا اسلامی شدن غرب؟

ترس از از دست دادن موقف اجتماعی، به عقیده مسلمانان در آلمان اغلب مسأله ای است که تظاهر کنندگان را فعال گردانیده است. به این دلیل شورای مرکزی مسلمانان خواستار بر خورد جدی علیه جنبش اعتراضی "پگیدا" گردیده است.

شورای مرکزی مسلمانان در پی بحث ها در مورد جنبش ضد اسلامی "پگیدا" یا (اروپاییان وطنپرست علیه اسلامی شدن غرب) خواستار یک بحث جدی در قبال نگرانی های اساسی که وجود دارد، گردیده است. طرفداران "پگیدا" به عنوان مثال، ترس از دست دادن شغل خود را دارند. ایمن مازیک، رئیس شورای مرکزی مسلمانان به رادیو تلوزیون برلین براندنبورگ گفت: «بنابراین ما باید با این مسأله خود را مصروف گردانیم».

"ترس از عدم دریافت حقوق بازنشستگی"

"پگیدا" مخفف "اروپاییان وطنپرست علیه اسلامی شدن غرب" است. در هفته های اخیر، هزاران نفر در شهر درسدن آلمان به طور منظم در تظاهرات اعتراضی این جنبش شرکت کردند و از جمله خواستار قوانین سختگیرانه تر پناهندگی شدند. همچنان در شهرهای دیگر آلمان نیز تظاهرات صورت گرفت.

مازیک از اتفاقاتی که صورت می گیرد به این نتیجه می رسد که سیاست باید بیشتر به نگرانی های اجتماعی مردم رسیدگی کند. طرفداران "پگیدا" به عنوان مثال، ترس از ایجاد فاصله بیشتر بین قشر فقیر و غنی در جامعه دارند؛ ترس از دست دادن شغل شان را دارند و "می ترسند که حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکنند". برخی از رهبران "پگیدا" از جمله تندروان جناح راستی، سعی می کنند "مسأله اسلامی شدن" را مطرح کنند. از مفهوم اسلامی شدن برای رسیدن به هدف سوء استفاده می گردد.

ایمن مازیک

ایمن مازیک

همچنان هورست زیهوفر، نخست وزیر ایالت بایرن آلمان نیز خواستار بحث در قبال نگرانی های هوداران "پگیدا" گردیده است. او در مصاحبه با روزنامه "پاسور نوی پرسه" گفت: «این سوال باید مطرح گردد که چه چیزی باعث تحریک آنها می شود». او در ادامه گفت: «باید به ترسی که این مردم در قلب های خود پنهان کرده اند، رسیدگی کرد؛ البته نه با شعار های مبهم، بلکه با سیاست های مربوط آن». به قول زیهوفر، این شامل یک تقسیم عادلانه تر پناهندگان در کشورهای مختلف اروپایی، حفاظت بهتر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و رسیدگی سریعتر به درخواستی های پناهندگی است.

"شهروندانی که ترس آنها را فراگرفته است"

زیهوفر این دیدگاه را که تمام شرکت کنندگان "پگیدا" در تظاهرات افراطگرایان هستند، کاملاً رد می کند. اما او می گوید که اگر چه رهبران این جنبش را می توان به طیف جناح تندرو دست راستی ارتباط داد، "اما زمانی که چند هزار نفر روی جاده ها می برآیند، نمی توان تمام آنها را نازی خواند". به طور مشابه ای تورستن البیگ نخست وزیر ایالت شلسویگ هولشتاین نیز استدلال می کند. این سوسیال دموکرات می گوید: «اگر 15000 نفر در جاده ها در درسدن می برآیند، این امر نهایت پوچ خواهد بود که همه آنها نازی قلمداد شوند. در بین آنها افرادی هم هستند که ترس دارند».

جوزف شوستر

جوزف شوستر

اظهارات شدید انتقادی از جانب شورای مرکزی یهودیان صورت گرفته است. جوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان به روزنامه آلمانی "دی ولت" گفت که معترضان نباید دست کم گرفته شوند. شوستر هشدار داد که جنبش "پگیدا" بسیار خطرناک است؛ "زیرا در این جنبش نازی های نوین، احزاب مخلوط از راستی ها و شهروندانی که فکر می کنند از این طریق می توانند بالاخره افکار نژادپرستانه و بیگانه ستیزی شان را آزادانه بیان دارند، دور هم آمده اند".

"برای ادغام اسلام این جنبش تاثیر کاملاً معکوس دارد"

جوزف شوستر رئیس عمومی این شورا به حمایت از مسلمانان گفت که زیر نام ترس از ترور اسلامگرایان، تلاش می گردد که یک دین در کل بدنام ساخته شود. او گفت این کار اصلاً غیر قابل قبول است. او همچنان گفت که افراط گرایی اسلامی باید جدی گرفته شود و به همین شکل دیگر جنبش های افراطی نیز جدی گرفته شوند. مقامات امنیتی از دیر زمانی در حالت آماده باش اند.

ولفگانگ هوبر، رئیس سابق کلیسای پروتستان ها در آلماننیز "پگیدا" را بطور واضح انتقاد کرد. او به رادیو آلمانی "دویچلند کلتور" گفت که این جنبش "به طور کاملاً معکوس" برای هدف ادغام اسلام در جامعه آلمان تاثیر گذار است. او امیدوار است که در بحث ها در مورد اسلام از تفاوت ها سخن گفته شود، نه اینکه "یک گروه بزرگ مردم" از وفاق دموکراتیک و هم نظری با دگراندیشان، محروم ساخته شوند. در چنین محروم ساختن ها به هیچصورت نباید مسیحیان سهم داشته باشند.

DW.COM