1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

پژوهش: چری راکتی وسیله کم مصرف و سازگارتر با محیط زیست

۱۴۰۱ فروردین ۱۳, شنبه

در این برنامه برعلاوه جزییات چری راکتی، از کپسایسین ماده سحر آفرین در مرچ نیز گزارشی داریم. سپس میپردازیم به اینکه آیا به بیماری های حاره یی توجه قابل نیاز شده است؟

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/video-61340299
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

افغانستان گرسنگی می کشد؛ غرب نیز مقصر است

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی