پيشنهاد چاويز براي آوردن اصلاحات درقانون اساسي ونزويلا شکست خورد | آلمان و جهان | DW | 03.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پيشنهاد چاويز براي آوردن اصلاحات درقانون اساسي ونزويلا شکست خورد

تلاشهاي هوگو چاوز رئيس جمهور ونزيولا براي داخل نمودن سوسياليسم درقانون اساسي کشور وامکان انتخاب مجدد نا معدودش براي مقام رياست جمهوري شکست خورد. چاوز اندکي پس ازاعلام اين ناکامي ازجانب کمسيون راي گيري ، شکستش را پذيرفت .پس ازاين چاوز اين سياستمدار ملي گراي چپ با پايان دوران رياست جمهوري اش درسال 2012 ديگرنمي تواند باز خود را براي اين مقام نامزد نمايد.

چاوز شکستش را پذیرفت اما گفت مبارزه برای ایجاد سوسیالیسم را در ونزویلا ادامه می دهد

چاوز شکستش را پذیرفت اما گفت مبارزه برای ایجاد سوسیالیسم را در ونزویلا ادامه می دهد

ساعتها را دربرگرفت تا اين خبرمهم انتشار يابد. به ساعت 1.15 به وقت محلي خانم رئيس کميته انتخابات بلاخره نتايج همه پرسي را اعلام داشت. چرا اعلام اين خبر چنين به تاخير انداخته شد؟ اين براي آن بود تا وي تصميم برگشت ناپذيري را به اطلاع عامه برساند وبنابراين مي بايست 90% آرا شمرده مي شد.

درنتيجه رئيس جمهور چاوز براي نخستين بار يک همه پرسي را باخت و پروژه اصلاحاتش داير بر يک " قانون اساسي سوسياليستي" مطابق به اراده مردم شکست خورد. بلافاصله يک عکس ازاين حالت ازوي برداشته شد. چاوز مانند سال 1992 به شکستش اعتراف کرد. درآن هنگام وي اقدام به کودتايي کرده بود که شکست خورد ووي دربرابر کمره هاي عکاسان پيش ازآنکه براي دوسال زنداني شود، مسئووليت اين اقدام را بردوش گرفت . با همين کار شهرت وي آغاز يافت. اين بارچاوز بازهم با همان کلمات سال 1992 گفت : امروز ما باخته ايم اما...

ودرمورد اين اما به حرفهاي خود چاوز توجه نماييم :

" امروز ما نتوانستيم موفق گرديم ، اما ما بازهم براي ايجاد سوسياليسم مبارزه مي کنيم . پيشنهاد من براي قانون اساسي جديد به حيث پيشنهاد من براي مردم ونزويلا باقي مي ماند. اين پيشنهاد زنده باقي مي ماند ، اين پيشنهاد نمرده است."

چاوز تا ماه فبروري سال 2013 فرصت دارد که سياستهايش را به اجرا درآورد، درست درهمين تاريخ است که دوران رياست جمهوري وي پايان مي يابد. مطابق به قانون اساسي نافذ درونزويلا، وي براي دوران ديگري نمي تواند خود را نامزد نمايد. بااينهم چاوز اين حادثه را پيروزي اي براي دموکراسي ونزويلا خوانده است:

چاوزگفت :

" اين نمونه اي ديگر از اعتقادي است که ما ونزويلاييها بايد به نهاد هاي مان و به دموکراسي بوليواري مان داشته باشيم ."

اين چاوز بود که درسال 1999 قانون اساسي اي را که اکنون معتبرونافذ باقي مانده است تنظيم نمود. نخست اين مخالفان سياسي چاوز وبعداً دانشجويان بودند که ازاين قانون اساسي دفاع کردند. به نظر البرتو باريرا، زندگي نامه نويس چاوز ؛ اکنون جامعه امکان زيادي دردست دارد تا ازانقطاب نفرتبار جلوگيري کند. البرتو باريرا مي گويد:

" تاحال برخي فکر مي کنند که چاوز تولد دوبارهء بوليوار است، عده اي ديگر براين پندار اند که وي تجسم مجدد هيتلرمي باشد. تازماني که دراين ميان چيز ديگري نباشد، ما کدام زمينه اي براي مباحثه نداريم . دراساس چاوز نه اين است ونه آن . اما ما بايد اين را بدانيم که حکومت وي کارهاي مهمي کرده است: جنبه هاي قوي کاروي ، برنامه اجتماعي اش مي باشد که جنبه نمادين وروانشناسانه دارند؛ يعني وي فقر را سياسي ساخت. اکنون فقراي اين کشور مي دانند که قدرت دارند ويک قدرت مي باشند. بدين معنا که آنها تعيين کننده سرنوشت اين جامعه اند ومي توانند تقاضاهاي شان را مطرح بکنند، يعني اينکه داراي حق مي باشند. اين يک تحول فوق العاده مي باشد."

ازاينرو ونزويلا به يک نيروي سياسي ميانه نياز دارد.نخستين علامت اين نيرو خود را درمبارزه براي آوردن اصلاحات درقانون اساسي نشان داد. ازجناح چاوزيستها حزب " پو ديموس " عقب نشيني کرده و حتا راول بادويل همرزم سابقه چاوز ووزيردفاع پيشين دفاع ونزويلا مخالفت خود را با آوردن اصلاحات درقانون اساسي ابراز داشته است. ازجناح راست نيز درصدد يافتن بديلي اند. قبل ازهمه دانشجويان به اين اصلاحات چاوز يک " نه " غير جزم گرايانه گفته اند. اينک در ونزويلا يک نسل ديگر سياستمداران درحال پيدايش اند که جاي پاسداران پير سياست را بگيرند. آنها تا انتخابات مجدد رياست جمهوري درماه دسمبر سال 2012 هنوز زمان کافي اي دراختيار دارند.

آگهی