پيشنهاد امريکا به کيوبا براي مذاکره روي مهاجران | آلمان و جهان | DW | 23.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پيشنهاد امريکا به کيوبا براي مذاکره روي مهاجران

ايالات متحدۀ امريکا ميخواهد مذاکرات بر سر مهاجرت کيوبايي ها را با حکومت آنکشور از سر گيرد. اين مذاکرات در سال 2003، در زمان رياست جمهوري جورج بوش متوقف گرديده بود.

اوباما برعکس بوش سیاست تشنج زدایی در روابط امریکا با کیوبا را دنبال می کند

اوباما برعکس بوش سیاست تشنج زدایی در روابط امریکا با کیوبا را دنبال می کند

از حلقات وزارت خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا گفته شده است که

در تلاش براي رفع کشيده گي ها در مناسبات با کشور کيوبا، حکومت بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا گام ديگري را در جهت اين کشور کمونيستي برداشته و پنج و نيم سال پس از متوقف شدن مذاکرات بر سر مسايل مهاجرت، پيشنهاد تازه اي را به هاوانا ارايه کرده است.

امريکايي هاي کيوبايي الاصل از اين اقدام حکومت شديداً انتقاد کرده اند. يک کارمند وزارت خارجۀ ايالات متحدۀ امريکا، که نخواسته خود را معرفي کند، به آژانس خبررساني فرانس پرس گفته است که چنين مذاکراتي بايد راه را براي "مهاجرت قانوني و نظم يافته" هموار سازد و از مهاجرت هاي غيرقانوني، که اخيراً افزايش يافته است، جلوگيري کند. حکومت ايالات متحدۀ امريکا با اين اقدام خود اميدوار بهتر شدن همکاري با کيوبا در مسألۀ مهاجرت است.

در دسمبر سال 2003 ميلادي حکومت ايالات متحدۀ امريکا تحت رياست جورج بوش، اين مذاکرات را، که پيش از آن هردو سال يکبار با کيوبا صورت ميگرفت، متوقف ساخت. در آنزمان ايالات متحدۀ امريکا حکومت کيوبا را متهم ساخته بود که منجمله به آنعده از کيوبايي هاي که اجازۀ مهاجرت را دريافت کرده اند، ويزاي خروجي نداده است.

حکومت جديد ايالات متحدۀ امريکا طرفدار رفع کشيده گي ها در مناسبات با کيوباست. بارک اوباما يک آغاز جديد را به اين کشور کارابين پيشنهاد کرده و شرايط سختگيرانه براي مسافرت و انتقال پول را، که براي شهروندان کيوبايي تبار ايالات متحدۀ امريکا وضع گرديده بود، لغو کرد. اما تعزيراتي که از تقريباً پنجاه سال به اينسو عليه کيوبا وضع گرديده اند، هنوز باقي ميمانند.

تعداد زيادي از شهروندان کيوبايي تبار ايالات متحدۀ امريکا از اين روش تازۀ امريکا در برابر هاوانا شديداً انتقاد کرده اند. يک گروه نماينده گان ايالت فلوريدا گفته است: اين گام "يک گذشت يکجانبۀ" حکومت ايالات متحدۀ امريکا در برابر "ديکتاتور" کيوباست. آنها ادعا دارند که حکومت کيوبا هنوز هم پيمان را نقص کرده و از دادن ويزاي خروجي به صد ها کيوبايي که ويزاي قانوني ايالات متحدۀ امريکا را در دست دارند، اباء ميورزد.

سالانه هزاران کيوبايي از طريق بحر خود را به ايالت فلوريداي ايالات متحدۀ امريکا و يا به کشور مکسيکو ميرسانند، و از طريق اين همسايۀ جنوبي ايالات متحده وارد آنکشور ميشوند. به اساس گزارش مقامات مرزي تنها در فاصله ميان اکتوبر سال گذشته و ماه مارچ سال روان ميلادي بيشتر از 3700 کيوبايي براي رسيدن به ايالت متحدۀ امريکا تلاش کرده اند.

به اساس پيماني که در رابطه با مهاجرت در سال 1995 ميلادي ميان ايالات متحدۀ امريکا و کيوبا عقد شده است، هر کيوبايي که از طريق بحر بطور غير قانوني تلاش کند خود را به ايالات متحدۀ امريکا برساند و به چنگ نيرو هاي امنيتي بيفتد، يا به کيوبا برگردانده ميشود و يا کشور سومي بايد آنها را بپذيرد. اما در پيمان آمده است: کساني که خود را تا ساحل ايالات متحدۀ امريکا ميرسانند، اجازۀ اقامت دريافت ميکنند.

فرانس پرس/صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی