″پيشنهاد اسراييل توهين تمام عيار به فلسطيني ها است″ | آلمان و جهان | DW | 13.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

"پيشنهاد اسراييل توهين تمام عيار به فلسطيني ها است"

ابو رانيه سخنگوي محمود عباس رئيس جمهور فلسطيني ها گفت که اين پيشنهاد اسرائيل نشان مي دهد که اسرائيل امر يک راه حل صلح آميز را جدي نمي گيرد. و به اين ترتيب اسرائيل از راه حل دو دولت جداگانه بر اساس توافقات سرباز مي زند.

پیشنهاد جدید المرت، واکنش های شدید رهبران فلسطینی ها را برانگیخت

پیشنهاد جدید المرت، واکنش های شدید رهبران فلسطینی ها را برانگیخت

نزاع بر سر مرز هاي آينده ميان سياست مداران اسراييل و فلسطيني ها به مرحلۀ جديد رسيده است. مباحثات جهت يافتن يک راه حل صلح تا هنوز از طريق سيپي ليفني، وزير خارجۀ اسراييل و احمد قوري، نخست وزير پيشين فلسطيني ها صورت مي گرفت. بعد از آن که المرت نخست وزير اسراييل رسما ً پيشنهاد کرد که اسرائيل آماده است 93 در صد اردن غربي را به فلسطيني ها واپس مي دهد، سياست مداران فلسطيني ها مجبور شدند تا در برابر اين پيشنهاد واکنش نشان دهند.

نابيل ابو رانيه، سخنگويي محمود عباس رئيس جمهور فلسطيني ها اين پيشنهاد المرت را رد کرد. او گفت که اين براي فلسطيني ها قابل قبول نيست، زيرا اين پيشنهاد با موازين حقوقي بين المللي و عربي و فلسطيني کاملا ً در تضاد است.

نماد صلح میان اسراییل و فلسطین. سخنگوي محمود عباس گفت که اين پيشنهاد نشان مي دهد که اسرایيل امر يک راه حل صلح آميز را جدي نمي گيرد.

نماد صلح میان اسراییل و فلسطین. سخنگوي محمود عباس گفت که اين پيشنهاد نشان مي دهد که اسرایيل امر يک راه حل صلح آميز را جدي نمي گيرد.

ابو رانيه توضيح داد که براي فلسطيني ها فقط يک دولت واحد و از نگاه جغرافيايي منسجم قابل پذيرش است، آن هم براساس مرز هاي سال 1967 و بدون هرگونه مکان و خانه هاي رهايشي اسراييلي در آن. از ديد ادارۀ خودگردان فلسطيني ها، اسراييل اجازه ندارد که در خاک فلسطيني ها شهرک هاي يهودي نشين را حفظ کند و به اين ترتيب بخشي از خاک فلسطين را به عنوان حوزۀ حاکميت ملي اسرائيل اعلام دارد.

براساس پيشنهاد المرت، نخست وزير، اسراييل 7 در صد مناطق اردن غربي را براي خود حفظ مي کند و در عوض اسرائيل يک بخش کوچکي از سرزمين خود را به فلسطيني ها واگذار مي کند: مثلا ً اسرائيل يک بخش از صحراي نيگيف را به نوار غزه علاوه مي کند و در ضمن يک سرک حايل ميان اردن غربي و نوار غزه کشيده مي شود، بدون آنکه از طرف نيرو هاي امنيتي اسراييل کنترول گردد.

از ديدگاه المرت، مرز ميان اردن غربي و اسرائيل بايد سد ها و ديوار هاي بلندي باشد که اسرایيل در سال هاي گذشته ساخته است و باز هم مي سازد؛ و شهرک نشين هاي معاله ادومين در شرق بيت المقدس، گوش اتسيون در جنوب آن و نيز بخش هاي شمال اردن غربي به دولت اسراييل تعلق مي گيرند.

در جملۀ پیشنهاد المرت:این دیوار های بلند باید مرز میان اسراییل اردن غربی باشد

در جملۀ پیشنهاد المرت:این دیوار های بلند باید مرز میان اسراییل اردن غربی باشد

اين پيشنهاد نخست وزير اسرائيل ار ديدگاه فلسطيني ها توهين تمام عياراست. ابو رانيه سخنگوي محمود عباس رئيس جمهور فلسطيني ها گفت که اين پيشنهاد اسرایيل نشان مي دهد که اسرایيل امر يک راه حل صلح آميز را جدي نمي گيرد. و به اين ترتيب اسرائيل از راه حل دو دولت جداگانه بر اساس توافقات سرباز مي زند.

احمد قوري، رئيس مسوول مذاکرات صلح با اسراييل از طرف فلسطيني ها نيز شديدا ً در برابر اين پيشنهاد اسراييل واکنش نشان داد. او در روز دوشنبه، پيش از آنکه پيشنهاد جديد المرت رسما ً اعلام شود، از اسراييل تقاضا کرد که آن کشور بايد اردن اشغال شده در سال 1967 را کاملا ً ترک کند. اگر اسراييل به اين امر توافق نکند، در آن صورت ديگر راه حل دو دولت جداگانه وجود نخواهد داشت. سپس فقط امکان يک دولت اسراييل - فلسطين باقي خواهد ماند.

اما واقعيت اين است که اسراييل به راه حل يک دولت هيچ علاقه اي ندارد، زيرا اسراييل مي داند که توانايي رقابت عليه فلسطيني ها را در رابطه با افزايش جمعيت در دراز مدت ندارد.

آگهی