پيشنهاد آلمان در کنفرانس لندن: پول بيشتر و سربازان بيشتر | آلمان و جهان | DW | 27.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پيشنهاد آلمان در کنفرانس لندن: پول بيشتر و سربازان بيشتر

فردا به تاريخ 28 جنوري کنفرانس افغانستان در لندن برگزار مي شود. آلمان نيز با پيشنهادات مشخص در اين کنفرانس حضور فعال دارد: پول بيشتر و سربازان بيشتر.

کارل تيودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان

کارل تيودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان

ايوو دالدر سفير ايالات متحد امريکا در ناتو چندي پيش در صحبت با همتايان آلماني اش در برلين، در رابطه با مشکلات در افغانستان، از يک "سال پر مشقت" ياد کرد. در اين گفتگو آشکار شد که حکومت آلمان بيش از هر زماني بر روند بازسازي در افغانستان تاکيد مي ورزد و از بودجه اي کم ا ش، پولي زيادي را براي افغانستان تخصيص داده است. قرار است که با يک تلاش بزرگ مشترک بايد زمام امر را به دست گرفت. اما مسير سوق را امريکايي ها تعيين مي کنند. ايوو دالدر اظهار داشت:

"ما بايد شورش را سرکوب سازيم، قواي امنيتي افغاني را آموزش بدهيم و بعداً مسووليت آنرا به افغان ها واگذار شويم."

حکومت آلمان جنگ با شورشي ها را در قدم اول به قواي امريکايي واگذار مي کند و حوادث جنجالي چون حملۀ هوايي مورد مناقشۀ کندز قابل پيش بيني نمي باشد. اين بيشتر يک رهيافت دفاعي است که حکومت آلمان در استراتيژي تغيير داده شده اش آنرا دنبال مي کند. کارل تيودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان از حزب سوسيال مسيحي آلمان مي خواهد در تشکيلات قواي آلماني در افغانستان تغييرات لازم را به بار آورد. او در ابن باره گفت:

"مصونيت و آموزش بيشتر به عوض طور مثال قواي عمل کننده ي تهاجمي. همچنان دراين قسمت نيز تغيير عمدۀ استراتيژي وجود دارد."

وزير دفاع آلمان گفت، براي منظور، او به 500 سرباز اضافي ضرورت دارد و 350 تن سرباز احتياط - شماري که در رأي گيري پارلمان آلمان در مورد مجوز جديد قابل تأييد شناخته مي شود. و اين شماري ا ست که در واشنگتن توجه بسيار اندکي را جلب مي کند. حکومت افغانستان اميدوار است تا ختم سال آينده 172.000 سرباز افغاني و همچنان 134.000 پليس افغاني آموزش بيابند. رنگين دادفر اسپنتا، وزير خارجۀ سابق افغانستان در در اينکه حکومت افغانستان در اين رابطه به چه نياز دارد، گفت:

"در پنج سال آينده مسووليت مجموعي عمليات جنگي و اقدامات امنيتي را براي سراسر کشور عهده دار شود، در صورتيکه جامعۀ بين المللي ما را کمک کند."

ورکهويزر/صديقي

ويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی