پيام صوتي جديد بن لادن براي جهاد عليه مشرف | آلمان و جهان | DW | 21.09.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پيام صوتي جديد بن لادن براي جهاد عليه مشرف

اسامه بن لادن رهبرشبکه اي هراس افگني القاعده دريک نوارصوتي جديد ازمردم پاکستان خواست تا درمقابل پرويزمشرف برپاخيزند و وي را ازمقامش کناربزنند. اين نوارصوتي که منسوب بن لادن رهبرفراري شبکه اي دهشت افگن القاعده مي باشد روي انترنيت گذاشته شده است.

مظاهره کنندگان با سردادن شعار جهاد ، پرويزمشرف را محکوم نموده خواهان کناررفتن فوري وي ازسمت فرماندهي ارتش شدند.

مظاهره کنندگان با سردادن شعار" جهاد "، پرويزمشرف را محکوم نموده خواهان کناررفتن فوري وي ازسمت فرماندهي ارتش شدند.

بن لادن گفته است؛ اين وظيفه اي مسلمانان است که انتقام کشته شدگان لعل مسجد اسلام آباد (مسجد سرخ ) دردوماه پيش را ازمشرف بگيرد.

اين نوارصوتي همزمان با تاييد صلاحيت کانديد شدن پرويزمشرف درانتخابات رياست جمهوري ازسوي کميسيون انتخابات و دادگاه عالي اين کشور به نشررسيده است.

مشرف گفته است هرگاه درانتخابات رياست جمهوراين کشور در6 اکتوبرپيروز گردد ازسمت فرمانده کل ارتش آن کشور کنارخواهد رفت .

ازسوي ديگرامروز صدها تن اسلام گرايان تندرو امروز درمقابل دادگاه عالي پاکستان دربرابرجنرال پرويزمشرف دست به تظاهرات زدند.

مظاهره کنندگان با سردادن شعار" جهاد "، پرويزمشرف را محکوم نموده خواهان کناررفتن فوري وي ازسمت فرماندهي ارتش شدند.

مظاهرکنندگان تندرو همچنان فرياد مي زدند ؛" تازماني که ديکتاتوري پايان نيابد ما به مبارزه اي خود ادامه مي دهيم ."

مطالب مرتبط