پيامد هاي مسدود شدن درۀ خيبر براي جنگ عليه طالبان | افغانستان | DW | 30.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پيامد هاي مسدود شدن درۀ خيبر براي جنگ عليه طالبان

در رابطه با فعاليت هاي دهشت افگنانه گروه هاي جنگجوي افراطي در درۀ خيبر که منطقه را روز به روز نا امن تر مي سازند، پاکستان اکمالات مواد مورد نياز براي ناتو و نيروي نظامي ايالات متحده امريکا را قطع کرده است.

انفجار بمب در پشاور، شهری در مسیر دره خیبر در ماه اگست سال 2008

انفجار بمب در پشاور، شهری در مسیر دره خیبر در ماه اگست سال 2008

اين تصميم گيري پاکستان بعد از افزایش حملات دهشت افگنانه و ماجراجويانۀ گروه مشکوک طالبان بر توقف گاه هاي صد ها موتر لاري حامل اين اکمالات در مسير درۀ خيبر اتخاذ شده است.

نيروي امنيتي پاکستان تعداد زيادي از تانک ها، هيليکوپتر ها و توپخانه ها را در مناطق قبايلي خيبر نزديک به مرز افغانستان اعزام کرد ه ا ست. اين خبر را طارق حيات مسوول اداري بخش خبر پاکستان در پشاور اظهار داشته است. او علاوه کرد:

"ما فعاليت هاي گسترده را عليه افراطي ها و نيرو هاي مسلح در جمرود آغاز کرده ايم."

او اضافه کرد جاده اصلي که پشاور را با سرحد تورخم وصل مي نمايد، تا پايان عمليات مسدود مي ماند و به اين ترتيب رسيدن اکمالات بر اي ناتو عجالتا ً به تعويق مي افتد. او به ادامه گفت که ين عمليات خيلي بزرگ بوده و تا زماني که ما به اهداف ما نايل گرديم، ادامه خواهند يافت. و نظر به ايجابات و ضرورت ها، ممکن است اين عمليات به ساحه هاي پشاور و تورخم نيز توسعه يابند.

مامور بخش خبر اضافه مي کند: هدف اين عمليات قطع حملات بر موتر هاي لاري حامل ماشين و آلات، اکمالات نيرو هاي ناتو بوده همچنان تلاش مي گردد تا به اين وسيله از گروگان گيري در مناطق که طالبان و القاعده در آن ها فعاليت دارند، جلوگيري به عمل آيد. حيات مي گويد:

"ما 26 هدف را نشانه گرفته ايم که منظور از آن از بين بردن مخفي گاه هاي افراطيون است."

ملا عمر رهبر گروه طالبان که حملات دهشت افگنانه در افغانستان را از متاطق فبایلی پاکستان رهبری می کند

ملا عمر رهبر گروه طالبان که حملات دهشت افگنانه در افغانستان را از متاطق فبایلی پاکستان رهبری می کند

بخش زيادي از اکمالات مورد نياز ناتو ونيرو هاي ايتلاف به برهبري ايالات متحده امريکا که با طالبان مشغول جنگ اند، از طريق بندر کراچي در جنوب پاکستان صورت مي گيرد. و از آنجا کانتينر هاي مواد غذايي، مواد سوخت و موتر هاي حامل جنگ افزار ها به توقف گاه هاي خارج از شهر پشاور ا نتقال داده شده که بعد از طريق دره خيبر به افغانستان ا نتقال داده مي شوند. اما خط رفت و آمد اين اکمالات در قلب مناطق قبايلي که قوانين دولتي در آن جا اعتبار ندارند، قرار دارد. مناطقي که دهشت افگنان و به خصوص بعد از شکست رژيم طالبان در افغانستان در سال 2001 در آن پناه برده اند. دو هفته قبل هفت شرکت بزرگ حمل و نقل پاکستاني به دليل فقدان امنيت در مناطق مذکور از انتقال مواد در ا ين خط 50 کيلومتري خود داري کردند. اما نيرو هاي حفط صلح ناتو اين موضوع را کم اهميت جلوه مي دهند و وي گويند که اکمالات ادامه دارند.

مارک ويندسور افسر نيرو دريايي بريتانياي بزرگ و سخنگويي ناتو در افغانستان در اين مورد این مورد اظهار داشت:

"ما تاثيرات اين فعاليت را زير نظر داشته و خط پشاور – تورخم يگانه راه رسانيدن اکمالات براي ما نيست." مقامات عالي ر تبه ر سمي پاکستان گفته اند که بخشي از قواي پاکستان از مناطق قبايلي پاکستان به طرف شرق کشور به نزديک مرز با هند ا نتقال داده شده است و ا ين عمل به خصوص بعد از حملات ترورسيتي در ممبي صورت مي گيرد که باعث به وجود آمدن تنش ميان دو کشور شد ه است. از ا ين رو خطر آن متصور است که دهشت افگنان درمناطق قبايلي به فعاليت هاي شان بيفزانيد.

آگهی