1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

پولیو

پولیو ویروسی است که از طریق آب‌های آلوده انتقال می‌یابد. این ویروس از طریق ارتباط یک انسان با انسان دیگر نیز سرایت می‌کند. این ویروس به مغز و نخاع شوکی حمله می‌کند، اما واکسینی برای وقایه در برابر آن وجود دارد.