پولیس هامبورگ به ارزش ۸۰۰ میلیون یورو کوکائین قاچاقی را ضبط کرد | آلمان و جهان | DW | 20.07.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پولیس هامبورگ به ارزش ۸۰۰ میلیون یورو کوکائین قاچاقی را ضبط کرد

پولیس آلمان چندین تن کوکائین را در هامبورگ ضبط کرد که مثال اخیر از قاچاق با روش «فریب دادن» است. در این روش باندهای جنایتکار با اصول ارسال منظم کالاها، بدون ذکر نام فرستنده و گیرنده، به طور مخفی مواد مخدر را می فرستند.

اداره گمرک های آلمان روز پنجشنبه اعلام نمود که به طور بی سابقه ای در بندر هامبورگ ۳.۸ تن متریک کوکائین را مصادره نموده است.

گفته می شود که قیمت فروش این مقدار مواد مخدر در سرک ها به ۸۰۰ میلیون یورو می رسد.

مقامات گفته اند که این مواد مخدر از سه مورد جداگانه ارسال کالاها از امریکای جنوبی، بین ماه های مارچ و اپریل مصادره شده است.

سه مورد جداگانه مصادره

در یک مورد، مقامات در پایان ماه مارچ از یک محموله ارسال شده توسط کشتی حدود ۱.۵ تن متریک کوکائین را مصادره کردند، بعد از آن در ماه اپریل ۱.۶ تن متریک را پیدا کردند که این بیشترین مقدار تاکنون در آلمان بوده است و در اوایل ماه می نیز ۷۸۸ کیلوگرام کوکائین را ضبط کردند.

اداره گمرک ها می گوید که این مصادره مواد مخدر بیانگر یک روند نوین در تجارت قاچاقی مواد مخدر می باشد.

مقامات گفته اند که آن ها در گذشته شمار فزاینده ای از ارسال مقادیر اندک مواد مخدر را ضبط کرده اند که بین ۵۰ کیلو گرام و ۱۵۰ کیلوگرام بوده اند. قاچاقبران مواد مخدر به طور فزاینده ای به طرف ارسال مقادیر بزرگتر گرایش پیدا می کنند.

ورنر گتسر، معین وزارت مالیه فدرال گفت: «این موفقیت برجسته توسط اداره گمرک ها یک بار دیگر نشان داد که استراتژی کنترول ما موثر است که ترکیبی از اطلاعات و قدرت تحلیل و استفاده از تکنولوژی مدرن کشف و کار شدید مامورین گمرک می باشد.»

دو بار اول این مقادیر هنگفت کوکائین از پاراگوی فرستاده شده بود و در هردو مورد در چندین کانتینر ذغال مخفی ساخته شده بود. اما مصادره سوم از یوروگوای بود که در کانتینر غذای حیوانات مخفی ساخته شده بود.

 اسلوب "فریب دادن"

هر سه مورد ارسال مواد مخدر با اسلوب به اصطلاح " فریب دادن" صورت گرفته بود. بنا به اظهار اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در این اسلوب از ارسال کالا به صورت مشروع آن سوء استفاده می شود تا مواد ممنوعه را به صورت قاچاقی بفرستند، بدون آنکه فرستنده و یا گیرنده از آن اطلاعی داشته باشند. گزارش بازارهای مواد مخدر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ این اسلوب را مسئول  ۷۰ درصد ضبط مواد مخدر در سال ۲۰۱۲ می داند.

گزارش اتحادیه اروپا می گوید: «مامورین فاسد و کارمندان بندر این نوع قاچاق مواد مخدر را تسهیل می کنند و نگرانی از آن وجود دارد که گروه های سازمانیافته ئی که در قاچاق کوکائین دخالت دارند، شاید تلاش سیستماتیک به خرج دهند تا در همه بندرهای عمده، کار مندان را به فساد بکشانند تا در صورت ضرورت تغییر راه ها را تسهیل کنند.»

در مورد یاد شده، بسته بندی های مختلف کوکائین در بکس های سپورتی فقط در عقب در کانتینر پنهان شده بودند، تا با مهرهای جعلی گمرک، توسط کسی در بندر هامبورگ بیرون کشیده شوند.

در یک گزارش ملل متحد که به روز جمعه انتشار یافته است، روشن گردیده است که تولید کوکا در کولمبیا به بلندترین نقطه اش در۲۰ سال گذشته رسیده است. در مصادره اخیر مقدار هنگفت مواد مخدر دیده شد که کوکائین غالباً در کولمبیا تولید می شود و از آن قاره از طریق کشورهائی مانند یوروگوای ارسال می شود.

بنا به گزارش اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، قیمت فروش یک گرام کوکائین در روی سرک در سال ۲۰۱۵ میلادی ۷۰ یورو بوده است که خالص بودن آن حدود ۶۹ درصد بوده است.

الیستایر والش/ ر. ر.

DW.COM

آگهی