پولیس اتریش افغان ها را از عقب یک لاری آزاد گردانید | آلمان و جهان | DW | 02.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پولیس اتریش افغان ها را از عقب یک لاری آزاد گردانید

پولیس در ویانا بیش از بیست مهاجر افغان را پیدا نمود که در عقب یک لاری قفل شده بودند.مقامات گفته اند این مردان در یک اتاقک کم هوا پنهان شده بودند که خطر اختناق شان وجود داشت.

طبق گزارش های پولیس راننده رومانیایی این موترهنگامی فرار کرد که افسران پولیس به آنجا رسیدند، اما بعد تر دستگیر گردید.

در عقب بارهای این موتر، 24 مرد جوان افغان بین 16 تا 20 ساله در یک ساحه به طول 3.35 متر، عرض 1.75 متر و ارتفاع 1.8 متر "چیده شده" بودند. پولیس گفت که هردو دروازه این اتاقک چنان محکم مسدود شده بودند که این مردان را در یک موقعیت « بسیار خطرناک» قرار داده بود.

توماس کرایبلینگر یک سخنگوی پولیس درویانا به آژانس خبرگزاری رویترز گفت که « این مشابه یک حجره لولان زندان بود... آن ها نشسته و ایستاده یکی روی دیگری چیده شده بودند. او افزود که «از دست آن ها دیگرکاری نمی توانست ساخته باشد».

یک مقام پولیس گفت که ظاهراً این مردان جوان فاصله کوتاهی را سفر کرده بودند و وضع صحی خوبی داشتند، اما هرگاه پولیس مداخله نمی کرد، آن ها نمی توانستند از آنجا بر آیند.

موتر حامل این افراد درست فقط چند روز پس از آن شناسایی گردید که اجساد مرده 71 مهاجر دراثر اختناق، که فکر می شود سوریایی باشند در عقب یک موتر لاری یخچال دارکه در شاهراه رها شده بود، در اتریش کشف گردید.

از آن تاریخ به بعد این کشور رقم پولیس گزمه و پسته های کنترولش را به ویژه در راه هایی که ازکشورهمسایه هنگری می آیند، افزایش داده است.

بسیاری کسانی که از کشورهای جنگزده سوریه و افغانستان و کشورهای فقرزده افریقایی فرار می کنند ازطریق ترکیه و بالقان به اروپا می آیند.

DW.COM