پوليس آلمان براي مأموريت در افغانستان آماده گي ميگيرد. | آلمان و جهان | DW | 06.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

پوليس آلمان براي مأموريت در افغانستان آماده گي ميگيرد.

اوله شرويدر معين وزارت داخلۀ آلمان در کنگرۀ پوليس اروپا به صراحت گفت: "ايجاد و احياي پوليس در افغانستان کار بس دشوار است. موفقيت ها اکثراً در نتيجۀ فساد اداري دوباره از دست ميروند".

هدف اينست که در آينده، به عوض 120 مأمور پوليس آلمان، 200 مأمور به افغانستان فرستاده شوند تا طي سه سال 15000 پوليس افغان را آموزش بدهند.

هدف اينست که در آينده، به عوض 120 مأمور پوليس آلمان، 200 مأمور به افغانستان فرستاده شوند تا طي سه سال 15000 پوليس افغان را آموزش بدهند.

اما هدف اينست که در آينده، به عوض 120 مأمور پوليس آلمان، 200 مأمور به افغانستان فرستاده شوند تا طي سه سال 15000 پوليس افغان را آموزش بدهند. درين رابطه کابينۀ آلمان فدرال بروز سه شنبه مشوره خواهد کرد. مأموران آلماني شش هفته در اکادمي سراسري پوليس آلمان در شهر ليوبک اين کشور براي اين مأموريت شان آماده ساخته ميشوند. آنها بعداً در اردوگاه هاي ارتش آلمان در افغانستان افراد پوليس افغانستان را مي آموزانند که يک پوستۀ کنترول چگونه بايد ايجاد گردد و يا تلاشي يک خانه به چه ترتيب بايد صورت گيرد. مأموران پوليس آلمان در آينده همقطاران افغاني خود را در روستا ها همراهي خواهند کرد.

دوره هاي هشت و يا دوازده ماهه در کابل و يا کندز کاملاً داوطلبانه است. آنعده از افراد پوليس آلمان که آرزوي رفتن به افغانستان را داشته باشند، در ايالت خود به مراجع مربوط رفته و پس از آن براي تعليمات به شهر ليوبک فرستاده ميشوند.

يکي از شرايط دانستن فصيح زبان انگليسي است، زيرا آنها در افغانستان با نيرو هاي بين المللي سرو کار مي داشته باشند. همچنان افرادي که به افغانستان فرستاده ميشوند بايد در مورد افغانستان و فرهنگ اين کشور معلومات داشته باشند، تا از اشتباهات غير عمدي در احترام گذاشتن به آيين و عنعنات مردم جلوگيري شده بتواند.

فرانس پرس/ ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی