پولند با هرگونه تحریم اتحادیه اروپا علیه مجارستان مقابله می کند | مهاجرت به اروپا | DW | 13.09.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پولند با هرگونه تحریم اتحادیه اروپا علیه مجارستان مقابله می کند

پولند بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا با پیشینه کمونیستی، گفته است که با هرگونه تحریم از سوی این اتحادیه علیه مجارستان مقابله می کند. مجارستان متهم است که مقررات دموکراسی را رعایت نکرده است.

وزارت خارجه پولند ناوقت روز چهارشنبه با نشر بیانیه ای گفت: «هر کشور حق حاکمیت خود را دارد تا اصلاحات داخلی را که فکر می کند مناسب است، انجام دهد».

وزارت خارجه پولند در ادامه گفته است: «اقداماتی علیه کشورهای عضو فقط تفرقه را بین اتحادیه اروپا عمیق تر می کند و عدم اعتماد فعلی شهروندان به نهادهای اروپایی را افزایش می دهد».

پارلمان اروپا روز چهارشنبه رای داد که مجارستان را به خاطر نادیده گرفتن نورم ها و قواعد دموکراسی، حقوق بشر و فساد، مورد تحریم قرار دهد. بر این اساس قرار شد تا ابتدا روند تنبیهی بر اساس ماده ۷ قانون اتحادیه اروپا روی دست گرفته شود.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از سال ۲۰۱۰ هنگامی که قدرت را به دست گرفت، از پارلمان برای اعمال فشار بر محکمه ها، رسانه ها و سازمان های غیردولتی استفاده کرده است. اوربان در پارلمان اکثریت کرسی ها را در دست دارد.

اوربان همچنان با پیشنهاد انگلا مرکل صدراعظم آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خواهان تقسیم پناهجویان عمدتا مسلمان بین کشورهای این اتحادیه است، مخالفت کرده است.

از آغاز موج بزرگ مهاجرت در سال ۲۰۱۵، اوربان همواره سیاست سختگیرانه ای را در قبال پناهجویان روی دست گرفته است و از پذیرش پناهجویان سهمیه بندی شده توسط اتحادیه اروپا، خودداری کرده است.

رویترز / ع. ح.

آگهی