پوتين : بحران گاز طبيعي دراروپا بدترمي گردد | آلمان و جهان | DW | 10.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پوتين : بحران گاز طبيعي دراروپا بدترمي گردد

ولاديميرپوتين نخست وزيرروسيه امروز شنبه گفته است ، بحرانات گازطبيعي که اروپا با آن مواجه مي باشد، علي الرغم تلاشهاي جدي براي يافتن راه حل سريع ، بدترمي شود .

میریک توپولانیک : تازمانی که گازدوباره درپاپپ لاینها جریان نیابد من درمنطقه باقی می مانم

میریک توپولانیک : تازمانی که گازدوباره درپاپپ لاینها جریان نیابد من درمنطقه باقی می مانم

پوتين با آغازمذاکراتش با ميريک توپولانيک نخست وزيرچک ورئيس شوراي اتحاديه اروپا درماسکو افزوده است:

" با همه کوششهايي که ما انجام داده ايم ، بحران خرابترشده است" وي علاوه نموده است :" اين رهبري اوکرايين است که اوضاع را خرابترمي سازد".

پوتين که با مقامات روسي مانند اگورسچين معاون نخست وزير، الکسي ميلر رئيس گازپروم يا شرکت گازغول آساي روسي وسرگي شماتکو وزيرانرژي روسيه همراهي مي شد، افزوده است : اوکرايين تقريباً يک " تحريم گاز" عليه اروپا را عملي ساخته است. وي گفته است : " با اينهمه ما مي کوشيم " تا راه حلي براي بحران بيابيم.

روسيه مدعي است که بنابريک منازعه روي مواد قرارداد عرضه گاز، صدورگاز به اوکرايين را قطع کرده است. روسيه اوکرايين را متهم مي گرداند، ازگازي که مي بايست ازطريق اوکرايين به اروپا مي رفت، اوکرايين اين گاز براي انتقال دادن را " دزديده " است . اوکرايين چنين اتهامي را رد مي کند.

با همه تلاشهایی که ما برای حل بحران می کنیم اوضاع خرابترمی گردد

با همه تلاشهایی که ما برای حل بحران می کنیم اوضاع خرابترمی گردد

پس ازيک هفته روسيه تمام انتقالات گازش را ازطريق اوکرايين قطع کرد ومدعي شد که به اينکار مجبورشده بود، زيرا اوکرايين همه راههايي را که گاز ازقلمروش به اروپا ي غربي مي رفت ، مسدود ساخته بود.

پوتين گفته است:" ما اميدواريم شما بتوانيد که جناح اوکرايين را متقاعد گردانيد تا اين سند را امضا بکند". سندي را که اعزام ناظران بين المللي مستقل را به نقاط کليدي اي که پايپ لاينها درآنجا قراردارند، جهت نظارت انتقال گاز ازقلمرو اوکرايين پيش بيني مي کند.

توپولانيک، اذعان کرده است که اختلافاتي که بين ويکتوريوششنکو رئيس جمهور و يوليا تيموشنکو نخست وزيراوکرايين وجوددارد، دربروزاين بحران نقشي داشته است، اما مدعي شده است اين اختلافات برطرف شده است. نخست وزيرچک هنگامي که ازجانب پوتين درماسکو خوش آمديد گفته مي شد ، گفته است :" ما اختلافات بين رئيس جمهور ونخست وزيراوکرايين را حل وفصل کرده ايم ".اما پوتين در پاسخش گفته است :"شما کارناممکني را انجام داده ايد".

نخست وزيرچک همچنان گفته است که وي منطقه را تازماني که گازروسي دوباره ازطريق اوکرايين به مشتريان اروپايي اش برسد ترک نمي کند.

توپولانيک هنگام مذاکراتش با پوتين گفته است : " من به رهبران اوکرايين گفته ام تازماني که گاز دوباره جاري شود من درمنطقه خواهم ماند".

آگهی