پنج پروژه بزرگ در ولایت تخار راه اندازی می شوند | گزارش های بازسازی | DW | 20.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

پنج پروژه بزرگ در ولایت تخار راه اندازی می شوند

یک تعداد از پروژه های جدید در ولایت تخار راه اندازی می شود. این پروژه ها درچندین بخش عملی خواهند شد، از جمله تحكيمات بند های دريا، احداث سركهای داخل شهرتالقان، در بخش شفاخانه و آب آشاميدنی.

default

در تخار طی سال های اخیر پروژه های متعدد بازسازی تطبیق شده اند

قرار است چند پروژه جدید در ولایت تخار راه اندازی شوند. در صورت پایان موفقانه این پروژه ها، مشکلات زیادی از اهالی ولایت تخار رفع خواهند شد. محمد الله ورسجی، رییس شورای ولایتی تخار با اعلام این خبر به رادیو صدای آلمان گفت، کاراین پروژه ها که درآینده نزدیک آغاز خواهند شد، عرصه های مختلف زند گی درا ین ولایت را تحت پوشش خود قرارمی دهند. او افزود:

"پنج پروژه بزرگ درولايت تخار روی دست است كه اول آن تحكيمات سواحل دريا است كه جهت منظوری به آلمانی ها ارسال شده وتا حال كارآن آغازنيافته است؛ دوم احداث سرك های داخل شهرتالقان مرکز ولایت تخاراست كه جمعاً پنجاه ویک كيلومتررا دربرمی گیرد . كار مقدماتی اين پروژه صورت گرفته است؛ سوم پروژه برق است كه كارآن نهایی شده و شركت برنده نیز مشخص شده است؛ پروژه چهارم پروژه شفاخانه است كه دونرآن نيز كشور آلمان است وپروژه پنجم پروژه آب آشاميدنی است كه بیست و دو مليون يورو هزينه دارد و از سوی كشور آلمان تمويل مي گردد."

راه اندازی پروژه های جدید بازسازی یک خبرخوش برای باشندگان ولایت تخارمی باشد. تعدادی از آنها توقع دارند که این پروژه ها بیشتر در ساحات روستایی تطبیق شوند. نورالدین، باشنده ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخارمی گوید:

"درحال حاضرمشکلات وجود دارد. سیل برد ما خراب است وازین ناحیه مشکلات زیادی برای مردم به وجود می آید. سرک ما نیز زیرتهدید همین سیل برد قراردارد. سرک ها نیزخراب هستند. در تمامی این عرصه ها باید کارشود. پروژه های بازسازی یک نیازجدی هستند."

با این وصف رییس شورای ولایتی تخارامیدواراست که با عملی شدن پروژه های جدید، سهولت های زیادی برای مردم فراهم خواهد شد. این درحالی است که سال قبل نگرانی هایی از ناحیه وضع امنیتی دربرخی ازمناطق تخاروجود داشت، اما حالا آقای ورسجی با اطمینان می گوید که وضع در تخار خوب است و زمینه برای تطبیق این پروژه ها مساعد می باشد. او علاوه می کند:

"ما از وضع امنيتی راضی هستیم. نسبت به گذشته وضعیت خوب بوده و هیچ مشکلی خاصی هم وجود ندارد. حتی در ولسوالی های ماورای کوکچه نیزکه در گذشته یک اندازه مشکلات وجود داشت، وضع خوب است. به همین دلیل زمینه برای تطبیق پروژه ها کاملاً مساعد می باشد."

تخار از ولایت های نسبتاً امن درحوزه شمال شرقی افغانستان به شمارمی رود که طی سالهای اخیر پروژه های متعدد بازسازی درآنجا تطبیق شده اند، اما به باورباشندگان این ولایت هنوزهم به کار بیشتردرعرصه بازسازی نبازاست.

محمد صابریوسفی، شهرتالقان
ویراستار:مبلغ

آگهی