پنج حقيقت در مورد جنرال پتريوس | آلمان و جهان | DW | 29.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پنج حقيقت در مورد جنرال پتريوس

امروز سه شنبه تاييد تقرر جنرال ديويد پتريوس به عنوان فرمانده نيروهاي امريکا در افغانستان در جلسه استماعيه مجلس سناي ايالات متحده امريکا مطرح ميشود.

پتريوس با شدت در برابر چالشها مبارزه ميکند

"پتريوس با شدت در برابر چالشها مبارزه ميکند "

در اين جلسه سوالهايي از فرمانده ستاد مرکزي ايالات متحده امريکا در مورد جنگ افغانستان پرسيده خواهد شد.

پتريوس جانشين جنرال ستنلي مک کريستل، فرمانده پيشين نيروهاي بين المللي در افغانستان مي شود. کريستل هفته گذشته به دليل اظهارات تحقير آميزش نسبت به اوباما و شماري از اعضاي حکومتاش توسط اوباما از مقامش برکنار گرديد.

پنج حقيقتي که در مورد کار و زندگي جنرال ديويد پتريوس مهم اند، فهرست ميشوند:

1- اعتبار اين جنرال 57 ساله، از نجات عراق از کام جنگهاي فراگير قومي و مذهبي ناشی می شود. به اين دليل از او به مثابه يک قهرمان تجليل ميشود. از سال 2008 بدين سو که او فرمانده ستاد مرکزي نيروهاي امريکا در خاورميانه ميباشد، آمر جنرال ستنلي مک کريستل بوده است. ستاد مرکزي نيروهاي امريکا در خاورميانه ساحه وسيعي را زير نظر دارد که افغانستان، عراق، پاکستان و يمن را شامل ميشود.

2- جنرال پتريوس که از شخصيتهاي مورد تاييد حزب جمهوريخواه امريکا است، غالبا يکي از نامزدان مقام رياست جمهوري ايالات متحده امريکا در دور آينده دانسته ميشود، اما خودش ميگويد که به اين کار علاقهاي ندارد. با آن که باري پتريوس به حيث عضو حزب جمهوريخواه ايالات متحده امريکا ثبت دفتر شده است، بر مستقل بودن خود تاکيد ميکند و سالها است که به کسي راي نداده است. اما کاخ سفيد به اين باور است که او بلندپروازيهاي سياسي پنهانياي دارد و ميتواند روزي براي دموکراتها چالش جدياي را به وجود آورد.

3- پترويوس از دانشگاه پرنستون درجه علمي دکتورا گرفته است و رساله دکتورايش را در مورد جنگ ويتنام نوشته است. او تاليف "کتاب همراه ضد شورشگري" را که راهنماي نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا در جنگ عراق و افغانستان است، مديريت کرده است و محتويات همين کتاب است که ستون فقرات استراتژي جنگ افغانستان را تشکيل ميدهد.

4- مشکلات جسمي و فزيکياي که اين جنرال با آن مواجه بوده، بهبود يافته اند. او سال گذشته جراحي موفقانه سرطان پروستات را سپري کرد. در يک حادثه فرود آمدن با پراشوت، استخوانهاي سرين (حوصله) او شکسته بودند. همچنان مرمياي به سينهاش اصابت کرده بود که حالا اين جنرال از همه اين جراحتها شفا يافته است.

5- جنرال پتريوس با شدت در برابر چالشها مبارزه ميکند و در اين عرصه توانا است. گفته ميشود که باري سربازان جوان را دعوت به مسابقه ميکرده است. با اينهم تواناييهاي بينه او دچار محدوديت ميباشند، چنانکه در ماه جاري در يک جلسه کانگرس، براي لحظهاي ضعف کرد. خودش کمبود آب وجودش را دليل اين امر عنوان کرده بود.

فيل استوارت و ادم انتوس، رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: عارف فرهمند