1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

پناهنده افغان پس از رسیدن به امریکا هنوز هم نگران است

۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

یکی از پناهندگان افغان که اندکی قبل از ورود طالبان به کابل توانسته از افغانستان فرار کند، پس از رسیدن به امریکا هنوز هم نگران است. او می ترسد که هزینه سنگین فرار او را اعضای خانواده اش بپردازند.

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/video-58961577
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan | Frauenrechte | Proteste in Afghanistan

اتحادیه اروپا: طالبان باید از حقوق زنان و دختران حمایت کنند

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی