″پناهجویان سوریایی تحت پیگرد سیاسی قرار نخواهند گرفت″ | مهاجرت به اروپا | DW | 06.12.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"پناهجویان سوریایی تحت پیگرد سیاسی قرار نخواهند گرفت"

یک محکمۀ آلمان به این نظر است که پناهجویان سوریایی هنگام بازگشت به وطن شان تحت پیگرد سیاسی قرار نخواهند داشت.

محکمۀ اداری ایالت بایرن آلمان، به قول خبرگزاری آلمانی دی.پی.ای.، روز سه شنبه (۶ دسمبر ۲۰۱۶) در شهر انسباخ گفت چنین نیست که پناهجویان سوریایی پس از بازگشت به کشور شان حتماً تحت تعقیب و پیگرد سیاسی از سوی مقامات سوریه قرار بگیرند. این محکمه تأکید کرده است که اگر هم چنین چیزی اتفاق بیفتد، در اکثر موارد دلایل دیگری خواهد داشت.

محکمه نامبرده این مسأله را را در رابطه با بررسی قضیۀ چهار پناهندۀ سوریایی یادآور شده است، که تنها "حفاظت محدود" در آلمان دریافت کرده اند. گفته شده است که ۵۴۰ قضیۀ مشابه به این محکمه راجع شده است که تا چند روز دیگر در مورد آنها حکم صادر خواهد شد.

یورگن وونشمن قاضی محکمۀ اداری ایالت بایرن گفته است که بازداشت پناهجویان سوریایی پس از بازگشت به وطن شان تنها در صورتی ممکن است که آنها قبلاً در سوریه در زندان بوده باشند، در آلمان فعالیت سیاسی کرده باشند، با هویت غلط کشور خود را ترک کرده باشند و یا از کرد های بی وطن باشند.

وونشمن به این ترتیب حکم محکمۀ ابتدایی اداری ریگنسبورگ را رد کرد. محکمۀ ریگنسبورگ قبلاً گفته بود که سوریایی های که اقامۀ دعوا کرده اند، اگر به وطن خود برگردند با خطر بازداشت و شکنجه روبرو خواهند شد. این محکمه افزوده بود که ادارۀ سراسری در امور مهاجرت و پناهجویان باید به جای "حفاظت محدود" باید این افراد را به عنوان پناهنده به رسمیت بشناسد.

اما محکمۀ عالی اداری در شهر شلیزویگ این حکم محکمۀ ریگنسبورگ را رد کرده و گفته بود که هیچ مدرکی وجود ندارد که دولت سوریه هرکسی را مورد سوءظن عمومی قرار بدهد.

در سراسر آلمان تا کنون ۱۱۳ هزار پناهجو، از ۹۴ هزار سوریایی، تنها از حق اقامت موقت به نام "حفاظت محدود" برخوردار شده اند.

SI/DPA

DW.COM

آگهی