پناهجویان در آلمان و مصرف مشروبات الکهولی | مهاجرت به اروپا | DW | 29.03.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پناهجویان در آلمان و مصرف مشروبات الکهولی

برخی از پناهجویان با نوشیدن الکهول به اصطلاح غم خود را غلط می کنند. این در حالیست که نوشیدن بیر و یا مشروبات قوی الکهولی در اقامتگاه های پناهجویان در آلمان ممنوع است.

علی شان باشندۀ یکی از اقامتگاه های پناهجویان در شهر الوانگِن ایالت بادن وورتمبرگ آلمان است. این پناهجوی ۱۹ ساله پاکستانی با علاقمندی مشروبات الکهولی می نوشد. او اکثراً در آخر هفته با دوستان خود دو و یا سه بوتل ودکا و گاهی شراب دیگری، و همچنان مرغ و چپس می خرند. پس از آن در ایستگاه قطار می نشینند و آنرا می نوشند و می خورند.

علی با انگلیسی شکسته می گوید که "تنها در آخر هفته" این کار را می کنند. او از یک و نیم ماه به این طرف در اقامتگاه پناهجویان در شهر الوانگن زندگی می کند. علی می گوید که در وطن اش در پاکستان هرگز الکهول ننوشیده بود. او می افزاید: «اگر پدرم بفهمد مرا می کشد».

پناهجویان معمولاً مشروبات الکهولی نمی نوشند، زیرا اکثر آنها مسلمان اند و دین اسلام نوشیدن الکهول را منع کرده است. اما به نظر علی شان "مسلمانان نیز اجازه دارند کمی بنوشند". در برخی از اقامتگاه های پناهجویان، با وجود عقاید اسلامی، مصرف الکهول در میان مردان جوان بسیار رواج یافته است. این مسأله نه تنها یک منبع نزاع است، بلکه خود پناهجویان را نیز با خطر روبرو می سازد.

اینگو شیفر مدیر عامل مرکز تحقیقاتی اعتیاد در دانشگاه هامبورگ آلمان هشدار می دهد: «پناهجویان، در صورتی که در نوشیدن الکهول افراط کنند، به گونۀ خاصی با خطر معتاد شدن روبرو می شوند، زیرا آنها در نوجوانی مصرف متعادل مشروبات الکهولی را یاد نگرفته اند و در این جا هر مقداری که بخواهند در اختیار شان قرار دارد.»

نورمن شمیت کارمند امنیتی، که با تیم خود برای حفظ آرامش و نظم در مرکز اولیه پذیرش پناهجویان در شهر الوانگن توظیف شده است، می گوید که از جمع ۹۰۰ پناهجوی که در حال حاضر در این اقامتگاه بسر می برند، روزانه حدود یک سوم آنها مشروبات الکهولی می نوشند. او می افزاید: «آنها (از وضعیت نامعلوم شان) خسته اند و مشکل دارند». به قول وی این پناهجویان تا حال به خاطر نوشیدن الکهول به ندرت سبب درد سر بزرگی شده اند.

هر پناهجوی مجرد ماهانه تقریباً ۱۴۰ یورو جیب خرج دریافت می کند. آنهای که علاقه به نوشیدن مشروبات الکهولی دارند، همینکه پول جیب خرج شان را به دست آوردند، این مشروبات، از بیر گرفته تا ودکا و یا نوشابه های دیگر قوی الکهولی را از مغازه ها و یا تانک تیل نزدیک اقامتگاه شان خریداری می کنند. از آنجایی که نوشیدن الکهول در اقامتگاه شان به صورت قطعی قدغن است، به روی چمنزار در کنار چهارراهی نزدیک اقامتگاه به نوشیدن آن می پردازند. برخی از آنها سعی می کنند که بوتل شراب را به صورت قاچاقی به داخل اقامتگاه ببرند. شمیت می گوید: «آنها بوتل ودکا را از پشت دیوار به داخل محوطه اقامتگاه می اندازند، زیر لباس خود پنهان می کنند و یا هم مشروبات الکهولی را در بوتل آب انداخته و به این ترتیب به داخل می برند».

تا کنون هیچ گونه برنامه مشورتی در رابطه با مصرف الکهول برای پناهجویان در آلمان وجود ندارد. رودیگر فِلبر سخنگوی وزارت داخلۀ ایالت بادن وورتمبرگ می گوید : «نوشیدن الکهول گاهی سبب درگیری ها و تهدید ها در اقامتگاه های پناهجویان می شود. اما در جرایمی که از سوی آلمانی ها صورت می گیرد نیز اغلباً الکهول نقش دارد».

DW.COM