پليس نايجريا رهبر فرقه تندرو اسلامگرا را به قتل رساند | آلمان و جهان | DW | 31.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پليس نايجريا رهبر فرقه تندرو اسلامگرا را به قتل رساند

محمد يوسف رهبرشورشيان اسلامگراي آن کشور توسط پليس به قتل رسانده شده است.گفته مي شود که رهبرشورشيان درتوقيف پليس با گلوله کشته شده است. تصويرجسد گلوله خورده او دررسانه ها به نمايش گذاشته شده است.

اجساد کشته شدگان دربرابر قوماندانی پلیس درشهرمیدیگوری واقع درشمال نایجریا

اجساد کشته شدگان دربرابر قوماندانی پلیس درشهرمیدیگوری واقع درشمال نایجریا

ازآغاز جنگ به روزيکشنبه ، تا اکنون شمار کشته شدگان به 600 نفررسيده است.گزارشهاي مطبوعاتي ازنايجريا حاکي ازآنند که حدود 10000 نفراز "ميدوگوري"، مرکز ايالت " بونو" به دليل خشونتها درحال فراراند.دراين جا پايگاه يک فرقه اسلامي تندرو قرار دارد که تعليم وتربيت جديد وارزشهاي غربي را رد مي کند وخواهان انفاذ شريعت درسرتا سرنايجريا مي باشد. مقامات نظامي نايجريا مي گويد که کنترول " ميدو گوري" را دوباره دردست گرفته است.

اين فرقه مذهبي، همه آن چيز هايي را رد مي كند كه از نظر شان مخالف امر و خواست خدا است. به اين ترتيب آن ها از قرآن کريم و آموزه هاي ديني تفسير بسيار تنگ نظرانه دارند كه بر آن اساس تعليم وتربيت مدرن انسان را از آن باز مي دارد تا طبق خواست و اراده ي خدا زندگي كند. به اين دليل مردم در شمال نايجريا اين گروه را ”بوكو حرام” نام نهاده اند كه معناي ”تربيه و آموزش جديد حرام است” را دارد.

آن ها به اين عقيده هستند كه مردم ثروتمند قاعدتاً از امكانات تحصيلات جديد برخودار اند و آن ها با اين آموزش ها مردم را استثمار مي كنند. به نظر بيلو گوارتسو، كارشناس امور سياسي از دانشگاه "زاريا" در شمال نايجريا، اين گروه با اين گونه ساده سازي مسايل سعي مي كنند تا علت فقر همگاني را در نايجريا توضيح بدهند. او مي گويد:

”اين گروه همه مسايل و مشكلات اجتماعي را از قبيل فقر،در هم ريختن ارزش هاي اخلاقي به همه چيز هاي خلاصه مي كنند كه در ميان نخبگان با آموزش هاي غربي مشاهده مي كنند.”

مردم از ویرانه های یک پسته پلیس که توسط حمله شورشیان تخریب شده است، دیدن می کنند

مردم از ویرانه های یک پسته پلیس که توسط حمله شورشیان تخریب شده است، دیدن می کنند

در ميان اين گروه تنها انسان هاي به مكتب نارفته و غير تحصيل كرده نيستند، چنانچه هارونا يريما، دانشمند علم سياست در باره ريشه هاي اجتماعي رويكرد آن ها به افكار افراطي مي گويد:

”بعضي افراد اين گروه افراطي خود به مكتب رفته اند و بعد نمي توانند كار يابند. آن ها تحت شرايط زياد فقر رنج مي برند. براي آن ها تحصيلات غربي كم و بيش بي فايده است.”

اين نخستين بار نيست كه يگ گروه افراطي راديكال اسلامي در نايجريا با قهر و خشونت زيادي عليه نيرو هاي پليس عمل مي كند. در آغاز سال هاي دهه ي ۱۹۸۰ نيز گروهي به نام "ميتاسيني" با روش و شعار ها مشابهي ظهور كردند. چندين روز طرفدران اين گروه در شهر ميلوني "كانو" موضع گرفته و با نيرو هاي امنيتي به زد و خورد هاي شديدي دست زدند. تنها با مداخله ي ارتش بود كه شورش آن ها سركوب شد. از آن به بعد همواره شورش هاي كوچك مشابه اتفاق افتاده است. اخيراَ در سال ۲۰۰۷ يكي از اين گروه ها بر قرار گاه پليس در حاشيه شهر كانو حمله كرد. دلايل و انگيزه اي شورش تا امروز توضيح داده نشده است.

اكثريت مردم نايجريا مسلمان هستند و علماي ديني تفسير و قرائت اين گروه هاي افراطي را از اسلام به عنوان افكار غير اسلامي رد مي كنند. اين گروه از باقي جمعيت كشور منزوي هستند. اما بسياري ها در نايجريا مي پرسند، چگونه بازهم گروهي از آن ها در وسط شهر هاي بزرگ مسلحانه با نيرو هاي پليس زد و خورد مي كنند. اين كه آيا اين گروه ها با شبكه بين المللي القاعده رابطه دارند، تا هنوز روش نيست. اما براي هاورن يريما، دانشمند علم سياست اين مساله داراي اهميت ثانوي است، او مي گويد:

”روشن است اين گروه مناطقي را انتخاب مي كنند كه اكثريت مردم ها استثمار شده هستند واز نظام حاكم راضي نيستند. بايد يك چنين موقعيتي وجود داشته باشد تا زمينه فعاليت آن ها آماده شود.”

توماس ميوش/ حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم