پليس بريتانيا شماربيشترمظنونان به بمبگذاريها را دستگيرنموده است | آلمان و جهان | DW | 02.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پليس بريتانيا شماربيشترمظنونان به بمبگذاريها را دستگيرنموده است

به روزدوشنبه گفته شده است که پليس بريتانيا عده اي ازمظنونان به دست داشتن درسه اقدام به بمبگذاريهاي موتري درلندن وگلاسگو را دستگيرنموده است.

موتردرحال سوختن هراس افگنان درترمینال میدان هوایی گلاسگو

موتردرحال سوختن هراس افگنان درترمینال میدان هوایی گلاسگو

گزارشهاي حاکي ازآن اند که يکي ازمظنونان داکتراعصاب بوده ، 26 سال داشته ، ازشمال بريتانيا دستگيرشده و فکرمي شود که نقشه پردازاصلي باشد.

وي به هنگام دستگيري درحال رانندگي بوده وخانمش که 27 سال دارد ، برقع ( يک نوع چادري ) داشته است وپسردوساله اش نيز با وي بوده است. وي تازه درشفاخانه ستفورد شاير واقع استوک ان ترنت شامل کارشده بوده است. انجمن مطبوعات بريتانيا وبي بي سي گفته اند که پليس قبلاً ازاين حمله اطلاع داشته است وبا کسي که خانه را به يکي ازمظنونان کرايه مي داده است ، ده دقيقه پيش ازآنکه حمله اتفاق بيفتد ، تماس داشته است.

گفته مي شود که ازجمله دونفري که دررابطه به سوء قصد گلاسگو دستگيرشده اند ، يکي درمرکزپليس درتحت شرايط امنيتي اکيد دربازداشت قراردارد وديگري به خاطرسوختگيهاي شديد درشفاخانه رايل الکسندريه بستري بوده ومورد معالجه قراردارد.

گفته مي شود که پنج نفري که به ظن اقدام به اين انفجارات دربازداشت مي باشند، بريتانيايي نيستند.