پشاور و وزيرستان پاکستان، اساس وهستۀ شبکه القاعده | افغانستان | DW | 14.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پشاور و وزيرستان پاکستان، اساس وهستۀ شبکه القاعده

در مناطق قبايلي فرماندهان طالبان، ساخت هاي پيشين قبيلوي را شکسته اند. آنان رهبران قبايل را از قدرت انداخته اند، و قسما ً به قتل رسانيده اند و در آنجا ها تروريسم بين المللي را سازماندهي مي دهند

اساس وهستۀ القاعده امروز در شمال غرب پاکستان، در اطراف شهر پشاور و به خصوص در مناطق سرحدي نيمه خود مختار، در مرز ميان پاکستان و افغانستان يعني در شمال و جنوب وزيرستان شکل مي گيرد

اساس وهستۀ القاعده امروز در شمال غرب پاکستان، در اطراف شهر پشاور و به خصوص در مناطق سرحدي نيمه خود مختار، در مرز ميان پاکستان و افغانستان يعني در شمال و جنوب وزيرستان شکل مي گيرد"

"راديو آلمان": شما از دهشت افگني بين المللي، از القاعده سخن مي زنيد. اما اين شبکه ترور نيز بايد داراي پايگاه ها و قدرت هاي باشد که به آنها تکيه مي کند. اين پايگاه ها و قدرت هاي متکي به آن در کجا قرار دارند؟

تاپهوفين: القاعده امروز خود را از نو سازماندهي کرده است. ما امروز با يک نسل جديدي از جوانان جنگجوي اسلاميست سروکار داريم. اساس وهستۀ القاعده امروز در شمال غرب پاکستان، در اطراف شهر پشاور و به خصوص در مناطق سرحدي نيمه خود مختار، در مرز ميان پاکستان و افغانستان يعني در شمال و جنوب وزيرستان شکل مي گيرد.

در مناطق قبايلي فرماندهان طالبان، ساخت هاي پيشين قبيلوي را شکسته اند. آنان رهبران قبايل را از قدرت انداخته اند، و قسما ً به قتل رسانيده اند و در آنجا ها تروريسم بين المللي را سازماندهي مي دهند.

: القاعده امروز خود را از نو سازماندهي کرده است. ما امروز با يک نسل جديدي از جوانان جنگجوي اسلاميست سروکار داريم

: "القاعده امروز خود را از نو سازماندهي کرده است. ما امروز با يک نسل جديدي از جوانان جنگجوي اسلاميست سروکار داريم"

تروريسم بين المللي بر سه عنصر تکيه دارد: طالبان پاکستاني، القاعد و مردان "اتحاديۀ جهاد اسلامي" ازبکستان.

آنان در مناطق نام برده، حالا گروه هاي به نام "کمپ هاي برق آساي" دهشت افگني را نيز به وجود آورده اند.

"راديوي آلمان": آقاي تاپهوفين، آيا در اين مناطق، آنجا که ترور رشد مي کند، آنجا که شما نيز در اين اواخر بوده ايد، شهروندان آلماني نيز آموزش مي بييند؟ اگر بلي، چگونه آنان به آن مناطق مي روند؟

تاپهوفين: من توانسته ام در ديدار اخيرم از پاکستان و در پشاورخودم را از اين امر مطمئن سازم که در پاکستان يک روحيه و فضاي ضد غربي، ضد امريکايي حاکم است و اين که اين مناطق، جايگاه مرغوب و جذابي است براي تروريست هاي بالقوه.

اطلاعاتي از طرف "خدمات خبري آلماني" (BND) در دست است که بر اساس آنها ده ها شهروند آلماني در آن جا ها بوده اند و يا هنوز هستند - يا در خاک پاکستان و يا در افغانستان. گزارش های ايالات متحده امريکا از 150 تا 400 تن سخن مي گويد که از تمام کشور هاي غربي با رابطۀ مستقيم با القاعده قرار دارند. اما شمار دقيق آنها را هيچ کسي نمي داند (...) آنان ممکن است قسما ً از طريق ترکيه، ايران و بعد افغانستان به مناطق شورشي قبايلي در شمال و جنوب زيرستان انتقال يابند. سفارش هاي نيز از مدرسه هاي حفظ قرآن درعربستان سعودي وجود دارد که از آنجا مردان جوان براي "جهاد" عليه "کافران غربي" اعزام مي گردند.

[گفتگوي روزنامه نگار "راديو آلمان" با رولف تاپهوفين، رييس "انستيتيوت براي مطالعات در بارۀ تروريسم و سياست امنيتي" در شهر ايسن]

آگهی