پس منظر نظري جنبش اسلام گرايي سلفي „اتحاد جهاد اسلامي“ در آلمان | آلمان و جهان | DW | 22.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پس منظر نظري جنبش اسلام گرايي سلفي „اتحاد جهاد اسلامي“ در آلمان

در زمان طالبان افغانستان براي آنان پايگاه اصلي آموزش نظامي بود. هدف عمدۀ اين گروه انتقال جهاد در سراسر جهان است. و از نظر اين گروه ها، مبارزات شان زماني خاتمه مي يابد که اسلام آنها بر جهان حاکميت يابد.

فریتس گلویچ با سه تن دیگر از گروه هستۀ زورلند که امروز چهار شنبه محاکمه می شوند

فریتس گلویچ با سه تن دیگر از گروه "هستۀ زورلند" که امروز چهار شنبه محاکمه می شوند

امروز در دادگاه عالي شهر دوسيلدورف آلمان محاکمۀ چهار تن از اين گروه جهادي که مي خواستند نهاد هاي امريکايي را در آلمان، با حملات تروريستي هدف بگيرند، آغاز مي شود. اين گروه به دليل تهيه و تدارک اهداف تروريستي شان ازقبيل ساختن بمب ها در شهر زَوَرلَند آلمان، به "هستۀ زورلند" مسما شده اند. آنان به گروه „اتحاد جهاد اسلامي“ تعلق دارند.

11 ام سپتمبر مهمترين حادثۀ دهشت افگنانۀ گروه هاي افراطي اسلاميست ها است که امروز از آنها، از جمله به نام گروه "جهادي" نام برده مي شود. اين تاريخ نشان داد که گروه هاي جهادي توانايي آن را دارند که هم در سطوح محلي و هم جهاني عمل کنند. اما ميان گروه هاي جهادي در سطح محلي و گروه هاي آنان در سطح بين المللي، تفاوت هاي وجود دارد.

فرد دیگرهستۀ زورلند، آتیلا سِلیک شهروند ترک تبار آلمانی که در نوامبر 2007 در ترکیه دستگیر شد

فرد دیگر"هستۀ زورلند"، آتیلا سِلیک شهروند ترک تبار آلمانی که در نوامبر 2007 در ترکیه دستگیر شد

تاريخ جنبش هاي بنياد گرايي در کشور هاي اسلامي به نيمه اول قرن گذشته برمي گردد. هدف اين گروه ها، به وجود آوردن جامعه عادلانه بر مبنايي يک نظام اسلامي است. اما اين جنبش ها نه در ايران و نه در ترکيه و ديگر کشور هاي اسلامي در ده هاي هشتاد و نود که به قدرت رسيدند، نتوانستند به وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم بهبودي بخشند.

کودکان اين اسلاميست ها که در اين زمان رشد يافتند، اين را تجربه کردند که اين جنبش ها با گروه هاي از قبيل جنبش "سلفيه" و "اخوان المسلمين" قادر به بهبودي زندگي آنان نبوده اند. گذشته از آن، آنها به عنوان مسلمان احساس مي کنند که از جانب جهان غرب مورد تحقير قرار گرفته اند، ايالات متحده امريکا و اروپا از اسراييل بدون قيد و شرط حمايت مي کنند، کشوري که برادران ديني شان را در فلسطين مورد ستم قرار مي دهد.

مواد بسیار خطرناک قابل انفجار که این چهار تن آن را تهیه کرده بودند. آنان با این مواد می خواستند تعداد زیادی از انسان ها را هلاک کنند

مواد بسیار خطرناک قابل انفجار که این چهار تن آن را تهیه کرده بودند. آنان با این مواد می خواستند تعداد زیادی از انسان ها را هلاک کنند

از نظر فولکر پرتيس (Volker Perthes) مدير بنياد علم وسياست در برلين، روح اين جوانان اسلام گرا را يک خشم درمانده که هدف آن روشن نيست، مملو مي سازد. او توضيح مي دهد:

"اين خشم سياسي است، اما اين خشمگينان و انديشمندان، واعظان و پروپاگنديست هاي آنها، از يک زبان ديني کار مي گيرند، تا به مقاومت شان عليه روابط جهاني مشروعيت بخشند و نيز خود را بسيج کنند."

در آلمان حدود سه و نيم ميليون مسلمان زندگي مي کنند که تعداد 30 هزار آنان را اسلاميست ها تشکيل مي دهند. از اين تعداد اقليت، از دهۀ هشتاد به اين سو، يک گروه اقليت ديگر جدا شده است. امروز در آلمان حدود 700 تن اسلاميست خشونت گرا زندگي مي کنند که به تعداد 150 تن آنان، آموزش تروريستي کسب کرده اند. اين گروه در پهلوي گروه هاي "تکفيري"، "سلفي هاي جديد"، کلاً به نام گروه "جهادي ها" ياد مي شوند، زيرا آنان جهاد را، آن طور که از آن تعبير مي کنند، در مرکز اهداف شان قرار داده اند.

اين گروه هاي جهادي در افغانستان، بوزنيا و چيچن، مي خواهند با اعمال خشونت آميز و جنگ عليه هر آن چيزي که از نظر آنان "غير اسلامي" است، يک نظام اسلاميستي را برقرار کنند. آنان به خويش به عنوان مجريان شريعت اسلامي مي نگرند و با اين برداشت و قرائت از اسلام، به هرگونه اعمال تروريستي شان مشروعيت مي بخشند.

سه تن از این گروه در سال 2007 در این خانۀ تفریحی دستگیر شدند. آنان در همین خانه به ساختن بمب ها و مواد منفجره دست زده بودند

سه تن از این گروه در سال 2007 در این خانۀ تفریحی دستگیر شدند. آنان در همین خانه به ساختن بمب ها و مواد منفجره دست زده بودند

امروز در دادگاه عالي شهر دوسيلدورف آلمان محاکمۀ چهار تن از اين گروه جهادي که مي خواستند نهاد هاي امريکايي را در آلمان، با حملات تروريستي هدف بگيرند، آغاز مي شود. اين گروه به دليل تهيه و تدارک اهداف تروريستي شان ازقبيل ساختن بمب ها در شهر زَوَرلَند آلمان، به "هستۀ زورلند" مسما شده اند. آنان متأثر از „اتحاد جهاد اسلامي“ هستند.

اين اتحاد از کشور ازبکستان در آسيايي ميانه منشاء گرفته است که از طرف شبکه القاعده مورد حمايت مالي قرار مي گيرد. رهبر "اتحاد جهاد اسلامي" د ريک صفحۀ انترنيتي ترکي در سال 2007 اعلام کرد ه بود که در تلاش سرنگوني رژيم ازبکستان است.

در زمان طالبان افغانستان براي آنان پايگاه اصلي آموزش نظامي بود. هدف عمدۀ اين گروه انتقال جهاد در سراسر جهان است. و از نظر اين گروه ها، مبارزات زماني خاتم مي يابد که اسلام آنها بر جهان حاکميت يابد.

بالشکه/ مبلغ

ويراستار: آهنگ

آگهی